Grupa społeczna i jej główne składniki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 651
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Grupa społeczna i jej główne składniki - strona 1 Grupa społeczna i jej główne składniki - strona 2 Grupa społeczna i jej główne składniki - strona 3

Fragment notatki:

Grupa społeczna i jej główne składniki Wg Szczepańskiego: Grupa społeczna to pewna ilość osób (najmniej trzy), powiązanych systemem stosunków uregulowanych przez instytucje, posiadających pewne wspólne wartości i oddzielonych od innych zbiorowości wyraźną zasadą odrębności. ♦ Zbiorowość, która wykształciła pewien zakres wspólnego myślenia ♦ Zbiór osób, które wyznaczają więź społeczną (charakter dwoisty) i samoświadomość ♦ W grupie istnieje komunikacja i łączność ♦ Istnieje tendencja do zachowania konformizmu, kulturowo wspólnych wartości ♦ Istnieje świadomość wspólnych interesów i ich przedkładanie nad swoje interesy ♦ Wspieranie się o pewne podstawy materialne (wzór fizyczny członka → też jego funkcje) ♦ Istnieje pewne terytorium, majątek, budynki, ośrodki, skupienia, wspólne symbole, herby, sztandary, pieczęcie ♦ Grupa wykształciła władzę grupową i instytucje (pewne sposoby działania, załatwiania spraw) grupowe ♦ Istnieje określony sposób zachowania Wg Kosińskiego grupa wyznaczona jest przez: 1. Co najmniej 3 członków (istnieje większość i mniejszość, podstruktura) 2. Cel (wyznacza solidarność, więź) 3. Wyraźna struktura wewnętrzna zbudowana z pozycji zajmowanych przez członków i związanych z nimi ról, stosunki władzy 4. Tożsamość (wskazuje na jej odrębność) 5. Ośrodki skupienia, symbole. Rodzaje grup społecznych 1. Grupy małe i duże (wielkie) małe: możliwe są interakcje członków grupy z pozostałymi członkami, potrafimy zidentyfikować inne osoby. Struktura jest prosta (złożone wyłącznie z członków, nie posiadają żadnych podgrup) wielkie: nie wchodzą jako części składowe do jeszcze większych grup (naród państwo, kościół, grupa wyznaniowa). Grupy o strukturach dwu lub wielowarstwowych to grupy pośrednie. 2. Pierwotne i wtórne Ze względu na typ więzi. Grupy pierwotne: więź oparta na stycznościach osobistych i postawach emocjonalnych Wtórne: więź wynikająca ze styczności rzeczowych i oparta na interesach. 3. Formalne i nieformalne Formalne: instytucje sformalizowane, formalna kontrola społeczna 4. Na podstawie ich pozycji w społ.: klasy społ. 5. Grupy celowe (sportowe, partie pol., tzw. akcyjne) i wspólnotowe (ze względu na zadania, wspólnota poglądów, wartości) 6. Grupy terytorialne (skupiska, rozproszone, wędrowne) 7. Grupy tworzące się na podstawie wspólnych wartości kult. Ontologiczne interpretacje grupy społecznej Ontologiczne zagadnienia socjologii to zagadnienia istoty czy też natury rzeczywistości społ. Szczurkiewicz wskazuje cztery podstawowe stanowiska ontologiczne w ujmowaniu rzeczywistości grupy społ. 1. Konsekwentny nominalizm „grupa społ.” to tylko skrót oznaczający, że pewna ilość jednostek zachowuje się w określony sposób. Chcąc opisać grupę społeczną musimy dokonać redukcji

(…)

… kontroli. Struktura grupy to sposób ............ i podporządkowywania sobie członków instytucji i podgrup. W skład struktury wchodzą także inne elementy grupy (podstawy materialne, symbole, wartości, wzory zachowań). Istnieją mikrostruktury, które odnoszą się do małych grup i makrostruktury. Istnieją struktury formalne i nieformalne. (geneza) Dezorganizacja grupy jest to zespół procesów, składających…
…, inżynieria społ. (socjotechnika, zapobiega rozwojowi dezorganizacji, nie wywołuje problemów). Integracja grupy Integracja jest to proces jednoczenia elementów, części składowych w jedną całość. Landacher: Integracja kulturalna - stan zgodności między wzorami kulturowymi występującymi w danej grupie społ. Integracja normatywna - stan zgodności wartości i norm. Integracja komunikacyjna - rodzaje i stopień…
… innych ludzi. • grupa odniesienia audytoryjnego „publiczność”, której oczyma jednostka postrzega samą siebie (mechanizm jaźni odzwierciedlonej). Ta grupa oddziałuje dzięki potrzebie konformizmu lub chęci wyróżnienia się z otaczającego grupy. • grupa odniesienia normatywnego do której jednostka należy lub do której członkostwa aspiruje. Jednostka identyfikuje się z nią z obawy przed wykluczeniem…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz