Kulturoznawstwo - strona 2

note /search

Kultura i kulturoznawstwo

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kulturoznawstwo
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1050

Kulturoznawstwo Temat: Kultura. Literatura: „ Encyklopedia kultury polskiej. T.1. Pojęcia i problemy wiedzy o kulturze ”, (Wrocław 1991); Marian Filipiak, „ Socjologia kultury ”,...

Kultura i tożsamość

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kulturoznawstwo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 882

Kultura i tożsamość Tożsamość Indywidualna - operujemy psychologią. Zbiór wyobrażeń, przekonań konstruowanych wobec samego siebie. Społeczna (zbiorowa) - operujemy socjologią. Zwielokrotniona tożsamość indywidualna. Zbiór autodefinicji ale nieredukowalna do definicji pojedynczej. Oparta na pewnej ...

Różność form kulturowych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kulturoznawstwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 630

Hattington „ Zderzenie cywilizacji” Tilor „Europa, Europa” „Historia Wojen “ Sarkoni„ Teoria demokracji“ Temat: Różność form kulturowych Generacja - powolne wchodzenie w życie młodych osób. Gdzie pozycja ojca w rodzinie jest bard...

Sposoby definiowania kultury - Nurty kulturoznawstwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kulturoznawstwo
Pobrań: 126
Wyświetleń: 812

Sposoby definiowania kultury 6 podstawowych typów definiowania kultury: opisowo - wyliczające, formalistyczny Głównym założeniem jest to, że kultura jest określonym zbiorem konkretnych przedmiotów, wyliczenie tych przedmiotów. Charakterystyczny dla archeologów i etnografów. Przykład: Definicja Ta...

W jaki sposób człowiek nabywa kulturę

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kulturoznawstwo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 882

W jaki sposób człowiek nabywa kulturę? „8” Tworzenie kultury to cechy specyficznie ludzkie. To odróżnia człowieka w sensie gatunkowym i jednostkowym od innych stworzeń. Ten proces trwa od początku antropogenezy, ale też od początku życia każdej jednostki. Te dwie płaszczyzny się uzupełniają chocia...

Wstęp do kulturoznawstwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kulturoznawstwo
Pobrań: 539
Wyświetleń: 1603

1. Czym jest kultura? termin wieloznaczny, pochodzący początkowo od łac. cultus agri ("uprawa ziemi"), interpretowany w różny sposób przez przedstawicieli różnych nauk. Kulturę można określić jako ogół wytworów ludzi, zarówno materialnych, jak i niematerialnych: duchowych, symbolicznych (...

Nurty kulturoznawstwa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Kulturoznawstwo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 840

Nurty kulturoznawstwa Marksizm Marksiści podkreślali historyczną zmienność kultury. Podkreślali wpływ warunków bytu na kształtowanie się świadomości. Zwracali uwagę na kwestie socjalne, bytowe. Cele i funkcje kultury mają charakter ideologiczny. Ewolucjonizm - Darwin i Spencer Założenia: - jedno...

Sposoby definiowania kultury

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Kulturoznawstwo
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1043

Sposoby definiowania kultury 6 podstawowych typów definiowania kultury: opisowo - wyliczające, formalistyczny Głównym założeniem jest to, że kultura jest określonym zbiorem konkretnych przedmiotów, wyliczenie tych przedmiotów. Charakterystyczny dla archeologów i etnografów. Przykład: Definicja Tay...

W jaki sposób człowiek nabywa kulturę

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Kulturoznawstwo
Pobrań: 147
Wyświetleń: 903

W jaki sposób człowiek nabywa kulturę ? „8” Tworzenie kultury to cechy specyficznie ludzkie. To odróżnia człowieka w sensie gatunkowym i jednostkowym od innych stworzeń. Ten proces trwa od początku antropogenezy, ale też od początku życia każdej jednostki. Te dwie płaszczyzny się uzupełniają choci...

Kultura a cywilizacja

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Kulturoznawstwo
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1134

Kultura a cywilizacja Kultura sama w sobie jest związana z pojęciem „kultywacji” czyli uprawą roli, chodzi tu o ustawiczną pracę, która miała charakter pokoleniowy. Cywilizacja - pochodzi od słowa civil - obywatel civilis - obywatelski civitas - miasto. Cywilizacja jest związana z techniką. Jest s...