Wstęp do kulturoznawstwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1134
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wstęp do kulturoznawstwa - strona 1 Wstęp do kulturoznawstwa - strona 2 Wstęp do kulturoznawstwa - strona 3

Fragment notatki:

1. Czym jest kultura? termin wieloznaczny, pochodzący początkowo od łac. cultus agri ("uprawa ziemi"), interpretowany w różny sposób przez przedstawicieli różnych nauk. Kulturę można określić jako ogół wytworów ludzi, zarówno materialnych, jak i niematerialnych: duchowych, symbolicznych (takich jak wzory myślenia i zachowania).
Najczęściej rozumiana jest jako całokształt duchowego i materialnego dorobku społeczeństwa. Bywa utożsamiana z cywilizacją. Również charakterystyczne dla danego społeczeństwa wzory postępowania, także to, co w zachowaniu ludzkim jest wyuczone, w odróżnieniu od tego, co jest biologicznie odziedziczone.
2. Sposoby definiowania kultury 6 podstawowych typów definiowania kultury:
a) opisowo - wyliczające, normalistyczny Głównym założeniem jest to, że kultura jest określonym zbiorem konkretnych przedmiotów, wyliczenie tych przedmiotów. Charakterystyczny dla archeologów i etnografów. Przykład:
Definicja Taylora: kultura i cywilizacja to złożona całość która obejmuje: wiedzę, wierzenia, sztukę, moralność, obyczaje oraz inne nawyki ludzkie (nabyte). Wyliczenie konkretnych składników życia społecznego.
b) historyczne Główny naicsk na tradycję jako główny czynnik przekazywania informacji. Dorobek, dziedzictwo, przekazywanie doświadczenia następnym pokoleniom w procesie socjalizacji zarówno pierwotnej jak i wtórnej.
Przykład:
Stanisław Czrnowski - socjolog polski
Kultura jest dobrem zbiorowym i zbiorowym dorobkiem, owocem twórczego i przetwórczego wysiłku niezliczonych pokoleń (produkcji i reprodukcji)
c) normatywne Charakterystyczne jest podkreślenie faktu, że ludzie podporządkowują się pewnym normom, modelom, wartościom, wzorom zachowań. Traktowane jako konstytutywne elementy kultury, warunkują jej powstanie. Kultura jest przede wszystkim zespołem norm obowiązujących wszystkich członków danej zbiorowości.
Przykład:
Krever, Parsons
Kultura to przekazywane, wytworzone treści i wzory wartości, idei i innych symbolicznie znaczących systemów (np.prawo), będące czynnikami kształtowania ludzkich zachowań oraz wytworów stanowiących produkt zachowania. d) psychologiczne Analizują mechanizmy uczenia się, przyswajania. Internalizacja norm - przyjęcia jako wlasne a nie wyłącznie zewnętrzne normy. Określają wpływ kultury na poszczególną jednostkę. Przyjmuje określony zestaw norm i wartości do których jednostka może się dostosować.
Przykład:
Ossowski
Kultura jest pewnym zbiorem despozycji psychicznej przekazywane w łonie danej zbiorowości przez kontakt społeczny i uzalezniony od całych systemów, stosunków międzyludzkich.


(…)

…) - teoria lingwistyczna postulująca, że używany język wpływa w mniejszym lub większym stopniu na sposób myślenia. Nazwa wywodzi się od dwóch językoznawców - Edwarda Sapira i Benjamina Lee Whorfa, zajmujących się głównie językami rdzennych mieszkańców Ameryki. Szczególnie trudny do zbadania jest wpływ kategorii gramatycznych takich jak czas czy liczba, który może być znacznie ważniejszy niż wpływ słownictwa…
… wszystkich sposobów definiowania kultury. Często też definicja zalicza się do kilku typów.
4. Etnocentryzm
Stawianie własnego narodu lub grupy etnicznej w centrum zainteresowania i wywyższanie go ponad inne. Działania takie mogą doprowadzić do nacjonalizmu czy izolacjonizmu. Pogląd ten manifestuje się w działalności jednostek czy organizacji, które koncentrują się wokół własnego narodu i zwracaniem uwagi na interesy jedynie własnej grupy etnicznej. Wyrazem etnocentryzmu jest nauczanie szkolne nastawione wyłącznie na problematykę własnego państwa, nierzadko własnego narodu, z pominięciem innych narodów czy też prowadzenie polityki międzynarodowej zgodnie tylko z własnymi interesami narodowymi. Z drugiej strony zdrowy etnocentryzm wynika z powinności wobec własnego narodu i państwa, może być rozumiany jako postawa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz