Kategoria gramatyczna

note /search

Przedmiot fleksji - wymagania

 • Uniwersytet Warszawski
 • Gramatyka opisowa
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2254

wyrazowej, określać wartości kategorii gramatycznych, nazywać części mowy wg wybranych klasyfikacji (tzw...

Morfologia - opis dziedziny

 • Uniwersytet Warszawski
 • Gramatyka opisowa
Pobrań: 1337
Wyświetleń: 3773

/co Narzędnik z kim/z czym Miejscownik o kim/o czym Wołacz o! Przypadek - kategoria gramatyczna głównie języków...

Zagadnienia z wstępu do logiki

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Logika
Pobrań: 140
Wyświetleń: 966

kategorialna: pojęcie kategorii gramatycznej, rodzaje kategorii gramatycznych. 3. Nazwa, jej desygnat, zakres...

Język

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Logika prawnicza
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1638

stanowiący jego słownik. Reguły gramatyczne dzielimy na reguły ustalające kategorie gramatyczne i reguły...

Badania prowadzone z perspektywy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Logika prawnicza
Pobrań: 56
Wyświetleń: 777

słów danego języka stanowi jego słownik Reguły gramatyczne: reguły ustalające kategorie gramatyczne...

Wykład - Istota języka

 • Politechnika Śląska
 • Językoznawstwo ogólne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 868

Amerykanów, i uznał, że nie są one w ogóle prymitywne. Kategorie gramatyczne - nie są głupsze, gorsze. Język...

Fleksja a słowotwórstwo-wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wstęp do językoznawstwa
Pobrań: 1099
Wyświetleń: 4081

gramatyczne Kategorie gramatyczne ogólne: Aspekt jako opozycja słowotwórcza, Stopień przymiotników Kategorie...