Język

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1540
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Język - strona 1 Język - strona 2

Fragment notatki:

W. Patryas. Notatka składa się z 2 stron.
Rozdział V Język Reguły ustalające słownik danego języka jest to ogół słów danego języka stanowiący jego słownik. Reguły gramatyczne dzielimy na reguły ustalające kategorie gramatyczne i reguły ustalające sposób budowania wyrażeń złożonych z wyrażeń o określonych kategoriach gramatycznych. Kategoria gramatyczna danego języka to zbiór tych wszystkich wyrażeń określonego języka, które pozwalają się wzajemnie zastępować w dowolnym zdaniu owego języka. Reguły formowania to łącznie reguły gramatyczne oraz reguły ustalające słownik. Reguły dedukcyjne to reguły wyróżniające pewne zdania określonego języka jako zdanie prawdziwe. Tezy danego języka to sam wyróżnione przez reguły dedukcyjne zdania. Reguły dedukcyjne danego języka dzielą się na reguły aksjomatyczne i reguły inferencyjne Aksjomaty danego języka to zdania wyróżnione jako tezy przez reguły aksjomatyczne. Bezpośrednia konsekwencja inferencyjna danej tezy to zdania zakwalifikowane jako teza w wyniku jednokrotnego zastosowania jednej reguły inferencyjnej do określonej tezy. Pośrednia konsekwencja inferencyjna to zdanie zakwalifikowane jako teza w wyniku wielokrotnego zastosowania jednej reguły inferencyjnej lub zastosowania wielu reguł inferencyjnych do określonej tezy. Konsekwencje inferencyjne danej tezy to bezpośrednie oraz pośrednie konsekwencje inferencyjne danej tezy. Tautologia to zdanie powstałe z tez rachunku zdań oraz tez rachunku predykatów. Reguły składniowe danego języka tworzą reguły formowania oraz konsekwencje inferencyjne Kontrteza danego języka to zaprzeczenie tez danego języka. Kontrtautologia to zaprzeczenie tautologii danego języka. Reguły semantyczne to reguły, które stosownie interpretują język, dzielą się one na reguły odniesienia przedmiotowego i reguły prawdziwościowe. Reguły odniesienia przedmiotowego dzielą się natomiast na reguły ustalające uniwersum danego języka i reguły denotowania. Uniwersum danego języka to zbiór obiektów danego języka, których właściwości i wzajemne powiązania opisują ten język. Zdanie Z1 danego języka jest równoznaczne ze zdaniem Z2 danego języka , wtedy, gdy teza owego języka jest implikacja, której poprzednik stanowi zdanie Z1, a następnik stanowi zdanie Z2, oraz tezą owego języka jest implikacja, której poprzednik stanowi zdanie Z2, a następnik stanowi zdanie Z1. Niezdaniowe wyrażenie W1 jest równoznaczne w danym języku z niezdaniowym zdaniem W2 wtedy, gdy wszelkie dwa zdania tego języka tym się tylko różniące, że w jednym z nich występuje wyrażenie W1, a w drugim występuje wyrażenie W2, są równoznaczne. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz