Rachunek zdań - Spójnik

Nasza ocena:

3
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1659
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunek zdań - Spójnik - strona 1 Rachunek zdań - Spójnik - strona 2 Rachunek zdań - Spójnik - strona 3

Fragment notatki:

W. Patryas. Notatka składa się z 6 stron.
Rozdział I Rachunek zdań 1. Zdanie w sensie logicznym- wyrażenie, które ma wartość logiczną, czyli jest prawdziwe albo fałszywe. Wyrażenie jest prawdziwe wtedy, gdy opisuje rzeczywistość tak jak ona się ma, natomiast fałszywe, gdy opisuje rzeczywistość nie tak jak ona się ma.
2. Zmienną zdaniową jest takie wyrażenie, za które wolno wstawić dowolne zdanie. Jako zmiennych zdaniowych używa się małych liter: p, q, r, s, t, p 1 ,…
3.Spójnikami (spójnikami logicznymi) nazywamy wyrażenie posiadające tą właściwość, że po dołączeniu do niego zdania otrzymuje się nowe zdanie, którego wartość logiczna zależy wyłącznie od wartości logicznej zdania dołączonego.
4 . Spójnikiem jednoargumentowym nazywamy takie wyrażenie, które po dołączeniu do niego jednego zdania jako argumentu daje nowe zdanie o wartości logicznej wyznaczonej - w sposób szczególny - przez wartość logiczną zdania dołączonego.
5. Spójnik negacji- logiczny odpowiednik potocznego wyrażenia nie jest tak, że
6. Zdanie zanegowane- zdanie dołączone do spójnika negacji jako jego argument.
7. Negacja - zdanie powstałe przez zanegowanie określonego zdania.
8. Zdania wzajem sprzeczne- zdanie zanegowane oaz powstała z niego negacja, np. Poznań leży nad Wartą i Poznań nie leży nad Wartą.
9. Spójnik dwuargumentowy- wyrażenie, które po dołączeniu do niego dwóch zdań jako argumentów daje nowe zdanie o wartości logicznej wyznaczonej - w szczególny sposób - przez wartości logiczne dołączonych zdań.
10. Spójnik koniunkcji - spójnik dwuargumentowy, powstałe z niego zdanie jest prawdziwe tylko, gdy oba jego argumenty są prawdziwe.
11. Czynniki - zdania dołączone do spójnika koniunkcji jako argument.
12. Koniunkcja - zdanie zbudowane ze spójnika koniunkcji i jego argumentów.
13. Spójnik alternatywy - spójnik dwuargumentowy, który jest prawdziwy, gdy chociaż jeden z jego argumentów jest prawdziwy, a gdy oba są fałszywe to zdanie jest fałszywe.
14. Składniki - zdania dołączone do spójnika alternatywy jako argumenty.
15. Alternatywa - zdanie zbudowane ze spójnika alternatywy i jego argumentów.
16. Spójnik implikacji - spójnik dwuargumentowy, jest fałszywy tylko wtedy, gdy poprzednik jest prawdziwy a następnik fałszywy w pozostałych przypadkach jest prawdziwy (100).
17. Implikacja - zdanie zbudowane ze spójnika implikacji i jego argumentów.
18. Spójnik równoważności - spójnik dwuargumentowy, jest prawdziwy, gdy oba argumenty mają taką samą wartość logiczną, tzn. oba są prawdziwe albo fałszywe.


(…)

… z tych zdań.
(pq)p
Prawo rzemienności koniunkcji- koniunkcja pierwszego zdania i drugiego zdania jest równoważna koniunkcji drugiego zdania i pierwszego zdania.
(pq) ≡ (qp)
Prawo addycji- każde zdanie implikuje alternatywę, której jest składnikiem.
p(pq)
Prawo przemienności alternatywy- alternatywa pierwszego zdania oraz drugiego zdania jest równoważna alternatywie drugiego zdania oraz pierwszego zdania.
(pq…
… się tylko usytuowaniem czynników.
[p(qr)] ≡[(pq)r]
19. Prawo rozdzielności koniunkcji względem alternatywy- równoważność swoiście złożonej koniunkcji ze swoiście złożoną alternatywą.
[p(qr)] ≡[(pq)(pr)]
20. Prawo rozdzielności alternatywy względem koniunkcji- równoważność swoiście złożonej alternatywy ze swoiście złożoną koniunkcją.
[p(qr)] ≡[(pq)(pr)]
21. Prawo komutacji- równoważność swoiście przekształconych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz