Zmienna zdaniowa

note /search

Prawa logiczne-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Logika prawnicza
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1862

I. Prawa logiczne z jedną zmienną zdaniową: Zasada tożsamości: p → p Prawo zwrotności...

Wnioskowanie logiczne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Logika
Pobrań: 182
Wyświetleń: 896

logicznych i zmiennych zdaniowych (lub nazwowych). Owe schematy nie są jeszcze same w sobie zdaniami...

Klasyczny Rachunek Zdań

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Logika
Pobrań: 70
Wyświetleń: 812

własności: słownik jego zawiera: (a) nieskończenie wiele zmiennych zdaniowych (są to symbole literowe...

Prawa (tautologie) rachunku zdań

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Logika
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1113

- to jest przy pomocy znanych już nam zmiennych zdaniowych (p, q, r, s,) oraz stałych (~, →, , , ) i nawiasów...

Rachunek zdań - Funktor

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Logika
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1400

. Jedne z nich pełnią tu rolę stałych, inne - rolę zmiennych zdaniowych, za które można podstawiać zdania...

Skrócona metoda 0-1

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Logika
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1792

nie jest tautologią (tj. istnieje przyporządkowanie wartości logicznych zmiennych zdaniowym, przy którym przyjmuje...