Edward Sapir

Wstęp do kulturoznawstwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kulturoznawstwo
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1134

lub większym stopniu na sposób myślenia. Nazwa wywodzi się od dwóch językoznawców - Edwarda Sapira i Benjamina...

Kultura - sposoby definiowania

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Lech Gajewski
 • Kulturoznawstwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 735

lub większym stopniu na sposób myślenia. Nazwa wywodzi się od dwóch językoznawców - Edwarda Sapira i Benjamina...

Teorie rozwoju Kultury

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 812

i ich efektów) Edward Sapir: koncepcja areałów kulturowych (pozwala na odtworzenie chronologii względnej...

Logika-opracowane zagadnienia do egzaminu

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Dorota Maria Kiebzak-Mandera
 • Dziennikarstwo prasowe radiowe i telewizyjne
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1512

i WHORFA: - Edward SAPIR ( językoznawca) i Benjamin WHORF- stworzyli koncepcję o relatywizmie językowym...

Językoznawstwo

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Joanna Drzazgowska
 • Językoznawstwo ogólne
Pobrań: 3829
Wyświetleń: 7217

i węższy. Skupiał się na kontekście sytuacyjnym. Strukturalizm amerykański: Stworzyli go Edward Sapir...

Griffin Podstawy komunikacji

 • Wybrane problemy psychologii stosowanej II
Pobrań: 469
Wyświetleń: 2142

. W angielskim takie słowo istnieje, u Indian – nie; użytkownicy różnych języków zamieszkują różne światy. Edward...