Griffin Podstawy komunikacji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1449
Wyświetleń: 3227
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Griffin Podstawy komunikacji - strona 1 Griffin Podstawy komunikacji - strona 2 Griffin Podstawy komunikacji - strona 3

Fragment notatki:


Griffin – podstawy komunikacji    •  wytyczanie terytorium.  Trudno zdefiniować pojęcie komunikacji oraz jej granice.  R.  Craig   –  obraz  terenu  niejasny,  szczególnie  gdy  zależy  nam  na  całościowym  obrazie,  uwzględniającym  wszystkie  aspekty  komunikacji.  Teoria  komunikacji  przybiera  formę  spójnej dziedziny, gdy traktujemy komunikację jako dziedzinę praktyczną (teorii szukać tam,  gdzie ludzie zmagają się z codziennymi problemami, uwarunkowaniami komunikacji;  mówienie  o   dziedzinie  teorii  komunikacji   uprawnione,  jeśli  weźmiemy  pod  uwagę  wszystkie współczesne podejścia do badań nad problemami i praktykami porozumiewania się.  W tym celu wyróżnia 7 tradycji zakorzenionych w tradycji komunikacji:    •  Tradycja socjopsychologiczna: komunikacja jako wpływ interpersonalny.   Uosobienie  perspektywy  naukowej,  obiektywnej;  dokładna  i  systematyczna  obserwacja  pozwoli odkryć prawdę zjawisk komunikacyjnych (wykryć związki przyczynowo-skutkowe,  pozwalające przewidzieć, które zachowania komunikacyjne kończą się powodzeniem);  szukając  uniwersalnych  praw  komunikacji  koncentrują  się  na  tym  co  jest  (nie  na  tym  co  powinno być); empiryzm.  Carl  Hovland  –Yale,  pionier  eksperymentalnych  badań  nad  efektami  komunikacyjnymi;  zestaw  podstwowych  empirycznych  twierdzeń  na  temat  relacji  pomiędzy  bodźcami  komunikacyjnymi, predyspozycjami adresatów i zmianami opinii, stworzyć ramę dla teorii.  Formuła:  kto  mówi  co,  komu  i  z  jakim  skutkiem.  3  różne  przyczyn  zróżnicowania  perswazyjnego:  kto – źródło komunikatu (fachowość, wiarygodność)  co – treść komunikatu (odwołania do lęków, kolejność argumentów)  komu – charakterystyczne cechy adresatów (osobowość, wrażliwość na wpływy)  efekt  podlegający  pomiarowi  –  zmiana  opinii  ujawniająca  się  w  skalach  postaw  przed  i  po  otrzymaniu komunikatu (Studium Postaw z Yale);  pojęcie  wiarygodności  źródła   -komunikaty  z  wysoce  wiarygodnych  źródeł  spowodowały  większe przesunięcia opinii od tych, które pochodziły ze źródeł mniej wiarygodnych.  Dwa typy wiarygodności:  •  wynikającą z  fachowości  nadawcy komunikatu; sprawiają wrażenie, że wiedzą o czym  mówią;  fachowość wywierała większy wpływ perswazyjny niż rzetelność, ale nie trwały; efekt  śpiocha – zatarcie różnicy pomiędzy mniej i bardziej wiarygodnym źródłem po kilku tygodniach;  z  upływem  czasu  ludzie  zapominają,  gdzie  o  czymś  usłyszeli,  po  ponownym  ustaleniu  więzi 

(…)

… z jego rzetelności - odbiorcy oceniają rzetelność komunikatu zależnie od
tego, czy postrzegają go jako szczery;

tradycja cybernetyczna: komunikacja jako przepływ informacji.
Norbert Wiener, MIT – słowo cybernetyka, dziedzina sztucznej inteligencji; aliteracja
greskiego słowa oznaczającego sterownika, rządcę, ilustruje sposób w jaki sprzężenie zwrotne
umożliwia przetwarzanie informacji w mózgach i komputerach.
Pojęcie sprzężenia zwrotnego pozwoliło osadzić tradycję cyberbetyczną w poglądzie
zakładającym, że komunikacja jest więzią łączącą ze sobą odrębne części dowolnego
systemu.
Claude Shannon – teoria transmisji sygnałów; utrwalił wizję komunikacji jako przetwarzania
informacji; interesował go wierny transfer dźwięku. Celem teorii informacji
maksymalizacja ilości informacji, którą system jest w stanie…
… się
utrzymywaniem optymalnej równowagi pomiędzy przewidywalnością, a niepewnością.
Warren Weaver – pojęcie strat informacyjnych w analizie komunikacji interpersonalnej.

tradycja retoryczna: komunikacja jako kunsztowne przemawianie publiczne:
IV w p.n.e. - Demostenes – przemowy na brzegu morza z ustami wypełnionymi kamykami
dla poprawy wymowy. Cyceron – system wykrywania kluczowych idei w sporach prawnych;
grecko…
… komunikacji tworzy się rzeczywistość,
podtrzymuje się ją, naprawia, przekształca. Osoby prowadzące rozmowę współtworzą własne
światy społeczne.

tradycja krytyczna: komunikacja jako refleksyjne wyzwanie rzucone
niesprawiedliwemu dyskursowi:
teoria krytyczna – z publikacji grupy badaczy ze Szkoły Frankfurckiej, powołana pierwotnie
do krytycznego przebadania poglądów Marksa, odrzuciła determinizm ekonomiczny…
… systemowe do terapii
rodzin: zrozumieć funkcjonowanie danego systemu, jaką rzeczywistość stworzył dla siebie
ten system, wyklucza kategoryzację – najlepszym wyjaśnieniem każdego systemu jest on
sam.
Aksjomaty komunikacji interpersonalnej:
rodzinna homeostaza -Watzlawick, Beavin, Jackson; taktyczny spisek członków rodziny,
mające na celu utrzymanie status quo; zidentyfikowanie destrukcyjnego oporu wobec…
… w danej sprawie.
Trzy typowe cechy silnego zaangażowania:

brak strefy niezaangażowania

szeroka strefa odrzucenia sygnałem silnego zaangażowania ego (jej skutki podobne do
niskiej złożoności poznawczej – człowiek przestaje dostrzegać ostotne różnice).

Stanowisko, które jest nam najbliższe stanowi kotwicę dla wszystkich innych naszych
myśli na dany temat. Skrajność opinii, potężne kotwice postaw…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz