antropologia kulturowa - rodzina i pokrewieństwo

Nasza ocena:

3
Pobrań: 980
Wyświetleń: 5012
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
antropologia kulturowa -  rodzina i pokrewieństwo - strona 1

Fragment notatki:

Porusza m.in. takie tematy jak: rodzina i pokrewieństwo, pokrewieństwo biologiczne, pokrewieństwo społeczne, definicja pokrewieństwa, zasada unilateryzmu, zasada biletaryzmu, etniczność, nacjonalizm, model lingiwstyczny, kultura, jądro kulturowe, granice między kulturami, ekologia kulturowa Juliana Haynesa Stewarda oraz poglądy poniższych uczonych: Claude Levi Strauss , Mellvile Herskovits, Alfred Kroeber, Herbert Spencer, Alfred Radcliffe Brown, Bronisław Malinowski, Emile Durkheim, Victor Turner, Jan Grad.

RODZINA I POKREWIEŃSTWO.
Rodzina to podstawowa jednostka, której nie można podzielić. Pokrewieństwo jest strukturą społ., którą można szeregować, hierarchizować i dzielić na poszczególne stopnie pokrewieństwa.
Rodzina wg C.Levi…
Rodzina monogamiczna dominuje w różnych systemach rozwoju społecznego będącego podstawą jego rozwoju. Przyczyny tego tkwią w biologicznych i społecznych potrzebach kobiety ciężarnej a później matki dziecka. W antropologii istnieje pogląd, że istnieją dwa rodzaje pokrewieństwa: biologiczne i społeczne. Pokrewieństwo biologiczne odnosi się do więzów opartych na wspólnym pochodzeniu. Społeczne zaś odnosi się do sfery symbolicznej i decyduje o wspólnocie dużych grup społecznych Ilustracja tej tezy może być def. pokrewieństwa powstała na gruncie katolickiego prawa kanonicznego, mówiącą ze:
Definicja pokrewieństwa: Pokrewieństwo jest to związek, jaki powstaje pomiędzy osobami, które przez bezpośrednie lub pośrednie zrodzenie pochodzą od najbliższego wspólnego przodka. Węzeł ten, choć jest natury fizjologicznej tworzy jednak między osobnikami tej samej krwi najściślejszą więź natury społecznej i moralnej.
Zgodnie z teorią Ernesta Gellnera struktura pokrewieństwa jest szczegółowym przedstawieniem, jakie związki lub ich rodzaje występują w ludzkich społecznościach. Gellner stwierdził także, że struktura pokrewieństwa w dużym stopniu stanowi korelacje ról społecznych w tym sensie, że struktura pokrewieństwa określa role społeczne między nimi powiązane
Elementem, który wd. Levi umożliwia przejście od stanu natury do kultury był obowiązujący powszechnie we wszystkich strukturach zakaz -kazirodztwo.Zakaz ten ma charakter uniwersalny, ponieważ obowiązuje powszechnie i nosi charakter normatywny(jest on w dalszym ciągu zakazem, ma ogromne znaczenie z punktu biologicznego, bo przyczynia się do stałego zwiększana puli genetycznej całej ludzkości)
Wg Radcliffe-Browna elementarną rodzinę tworzy mężczyzna, jego żona oraz ich dzieci. Na tej podstawie twierdzi, że pierwotnymi porządkami społecznymi są relacje panujące między:
Rodzicami i dziećmi
Rodzeństwem tych samych rodziców
Mężem i żoną
Wszystkie inne korelacje społeczne są wtórne w stosunku do tych relacji społ. i odnoszą się do pokrewieństwa społecznego.
Wg Levi-Straussa system pokrewieństwa nie polega na więzach krwi, ale na istnieniu tych więzów w ludzkiej świadomości. Pokrewieństwo odnosi się do sfery symbolicznej kultury aniżeli do rzeczywistych więzów krwi. System pokrewieństwa jest kulturowo zinstytucjonalizowanym i uświadomionym stanem członków grupy społecznej klasyfikującym związki pomiędzy jednostkami. Relacje, które występują w systemie pokrewieństwa dają się empirycznie podzielić na więzi:


(…)

… mu przypisuje OBRZĘDY PRZEJŚCIA - rytuały i obrzędy towarzyszące człowiekowi przy przechodzeniu z jednej kategorii społecznej do innej (wesela, pogrzeby)
OBRZEDY INICJACJI - charakterystyczne przy przejściu ze stanu dziecka do dorosłego
RODZINA - podstawowa jednostka której nie można już podzielić dalej
POKREWIEŻŃSTWO - struktura społeczna którą można szeregowac i podzielić na poszczególne stopnie…
… i postaw członków jednej społeczności wobec innych. Osoby uprzedzone opierają swoje opinie na nie zweryfikowanych pogłoskach, niechętnie je zmieniają pod wpływem nowych argumentów.
DYSKRYMINACJA - faktyczne zachowanie jednostek lub grup wobec innych. Bardzo często jej podstawą są stereotypy, uprzedzenia
RASIZM - wiara bądź przekonanie o wyższości jednostek o pewnym kolorze skóry nad jednostkami o odmiennym kolorze skóry. Instytucjonalny - polega na przekonaniu że przenika on bardzo głęboko zarówno w instytucje jak i relacje społeczne
Kulturowy - polega na pełnym wykluczeniu grup społecznych na skutek stwierdzenia istniejących różnic kulturowych
Joseph Gabineau - ojciec nowoczesnego rasizmu; 3 zasadnicze rasy ludzkie:
rasa biała (kaukaska) - przewyższa inne pod względem moralności, siły
rasa czarna (negroidalna)
rasa żółta (morgolidalna)
Anthony Giddens - RASA - funkcjonujący zespół relacji społecznych które umożliwiają identyfikacje jednostek lub grup ludzkich albo tez przypisanie im określonych atrybutów lub zdolności wyłącznie na podstawie cech biologicznych Ernest Gellner - NACJONALIZM - Jest zasadą polityczna która glosi że jednostki polityczne powinny pokrywać się z jednostkami narodowościowymi…
… nadprzyrodzonego
PROFANUM- sfera zwyczajności, sfera materialna przeniesiona do życia codziennego Emile Durkheim - umysł człowieka zawsze i wszędzie pojmuje sacrum i profanum jako 2 odmienne rzeczywistości, które z natury rzeczy niemała ze sobą nic wspólnego Victor Turner - Rytuał - stereotyp sekwencji działań, gestów, słów a także przedmiotów wyznaczonych do oddziaływania na istoty lub siły nadprzyrodzone…
….
Sposób, w jaki uzyskujemy stanowisko i przywileje społeczne nazywamy następstwem.
Sposób uzyskania wart. materialnych po śmierci właściciela nazywamy spadkobraniem.
Wszystkie 3rodzaje dziedziczenia można uzyskać poprzez jedno lub obydwoje rodziców. Jeśli przez jedno z rodziców mówimy o zasadzie unilateryzmu społecznego. Jeżeli przez dwoje to biletaryzmu.
ETNICZNOŚĆ I WIELOKULTUROWOŚĆ.
Etniczność odwołuje się do sfery…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz