Alina Kłoskowska „Kultury narodowe u korzeni”

Nasza ocena:

3
Pobrań: 756
Wyświetleń: 2303
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Alina Kłoskowska „Kultury narodowe u korzeni” - strona 1

Fragment notatki:

Alina Kłoskowska „ Kultury narodowe u korzeni ” naród - zjawisko naturalne, wynikłe z naturalnego charakteru więzi opartej na wspólnocie pochodzenia i wspólnocie ziemi, terytorium
zbiorowości etniczne
grupy pierwotne - tradycyjna zbiorowość etniczna, którą można utożsamiać z pierwotną małą grupą
etniki - grupy, które funkcjonują w obrębie większej grupy, częściowo asymilujące się z daną kulturą, ale posiadające też elementy własnej kultury, która ma charakter wyższej pierwotnej kultury ludowej
naród uznaje się za zjawisko kulturowe - należy wyodrębnić cechy kultury, które mogą być pomocne przy procesie tworzenia się narodu
język
kultura
historia
religia
ideologia
terytorium
naród w przeciwieństwie do państwa jest zbiorowością społeczną o charakterze kulturowej wspólnoty
naród jako wspólnota biologiczna - wspólne pochodzenie biologiczne i antropologiczne
koncepcje narodu politycznego
koncepcja ideologiczna
Gellner - naród jako wynik działania idei nacjonalizmu, może być zdefiniowany tylko przez nacjonalizm, czyli postulat pokrywania się granic etnicznych i państwowych - czynnik ekonomiczny kluczowy do wykształcenia się narodu
Greenfeld - nacjonalizm jako styl myślenia, idea wiążąca ludzi w obrębie wielkich zbiorowości nie zamkniętych granicami społeczności lokalnej, poczucie tożsamości, ideologia i oparte na niej zbiorowości ludzkie - czynnik kulturowy kluczowy do wykształcenia się narodu
nacjonalizm indywidualistyczno-liberalny
nacjonalizm indywidualistyczno-autorytarny
Tilly - naród jako wczesna forma zbiorowości zróżnicowanej etnicznie, ale podporządkowanej jednemu państwu („naród poprzez państwo”), którego polityka prowadzi do ujednolicenia się w sensie kulturowym - dominująca rola kultury w działaniach przywódczych, która jednak przychodzi z czasem, ustępując początkowo miejsca „czystej” polityce
koncepcja kulturalistyczna - grupa etniczna i naród jako zbiorowości o charakterze wspólnot określonych przez względną tożsamość i względną odrębność swoich kulturowych właściwości
folklor i historia - system symboli i pamięć zbiorowa
przystosowanie ekologiczne - ogół urządzeń i zadań, które pomagają w codziennym życiu
syntagma - związek między systemami kulturowymi
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (1)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

zanett90 napisał(a):

2018-05-11 21:24:55

Antonina. Nie Alina.