Grupa etniczna

note /search

Ślązacy jako grupa etniczna

  • Uniwersytet Warszawski
  • Społeczeństwa i kultury Europy
Pobrań: 581
Wyświetleń: 2373

. Ślązacy jako polska grupa etniczna zamieszkująca głównie Górny Śląsk, o bogatej, odrębnej od terenów...

Etnos

  • Uniwersytet Warszawski
  • Socjologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1127

Etnos, grupy etniczne i etnograficzne Etnos - całokształt cech kulturowych zbiorowości...

Relatiwizm kulturowy

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Socjologia administracji
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1183

, które koncentrują się wokół własnego narodu i zwracaniem uwagi na interesy jedynie własnej grupy etnicznej...

Międzynarodowe stosunki kulturowe- wykład

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Międzynarodowe Stosunki Kulturowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 819

). Współistnienie obok siebie społeczeństw ponowoczesnych ze społeczeństwami tradycyjnymi. Grupy etniczne (5-7 tys...