Różnica między narodem a grupą etniczną

Nasza ocena:

5
Pobrań: 539
Wyświetleń: 2898
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Różnica między narodem a grupą etniczną - strona 1

Fragment notatki:


Jaka jest różnica między narodem a grupą etniczną? ( chodzi wyłącznie o różnice wskazywane w socjologii a nie na gruncie polskiego prawa) Wymień mniejszości etniczne i narodowe w Polsce Powszechnie uznawaną cechą za znamię narodu, ,która różni go od grup etnicznych jest upolitycznienie, czego wyrazem jest dążenie do posiadania własnego państwa. Dążenie grupy etnicznej do suwerenności politycznej dzieli się na 3 etapy. I etap - pojawienie się uczuć etniczno-kulturowych tożsamości, wyodrębnienie się grupy jako całości. II etap - grupa rywalizując z innymi grupami umacnia swoją wartość. Wykształca własne elity, które artykułują jej potrzeby, mobilizują dla nich poparcie społeczne. Grupa etniczna wkracza na scenę polityczną. III etap - przeciwstawienie się państwu i żądanie niepodległości. Tu ma miejsce rozwinięcie się świadomości narodowej. Naród a grupa etniczna - przypadku definiowania narodu zachodzą często spory terminologiczne. Czasami naród jest odróżniany od grupy etnicznej na bazie kryterium, jakim jest liczebność populacji. Wówczas zakłada się, że grupa etniczna jest zbiorowością mniejszą od narodu, choć to kryterium nie jest precyzyjne. Innym kryterium jest kwestia uznania narodu jako zbiorowości, której "przysługuje" posiadanie własnego państwa. Zazwyczaj jednak uznanie takie pojawia się, gdy dana grupa etniczna poprzez upolitycznienie zacznie wszczynać ruch narodowy. Według Thomasa Eriksena można wyróżnić we współczesnym świecie tego typu grupy etniczne, które same uważają się za prawdziwe narody (Sikhowie, Palestyńczycy, Kurdowie), ale na arenie międzynarodowej często nie ma pewności co do uznania ich jako odrębnych narodów, którym przysługiwałaby polityczna autonomia. Mniejszości etniczne w Polsce: śląska, kaszubska, karaimska, łemkowska, romska, tatarska. Mniejszości narodowe: białoruska, czeska, litewska, niemiecka, ormiańska, rosyjska, słowacka, ukraińska i żydowska. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz