Socjologia - wykład - Państwo - Etniczność

Nasza ocena:

3
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1729
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologia - wykład - Państwo - Etniczność - strona 1 Socjologia - wykład - Państwo - Etniczność - strona 2

Fragment notatki:

Wykład 8
DZIAŁANIE A REGUŁY SPOŁECZNE
Aspekt postaw
Aspekt działań
Akceptacja reguły
Brak akceptacji reguły
Treści
Źródła
Treści
Źródła
Niezgodność działania z regułą
DEWIACJA POSPOLITA
NONKONFORMIZM
KONTRAFORMIZM (NEGATYWIZM)
Zgodność działania z regułą
KONFORMIZM
LEGALIZM
OPOTRUNIZM
ETNICZNOŚĆ I PAŃSTWO PAŃSTWO - główna zorganizowana władza polityczna w społeczeństwie; posiada możliwość podejmowania decyzji i wymuszania ich realizacji; państwo scala różnorodne formy skupień ludzkich na danym obszarze; społeczność na określonym terytorium, jednostka podziału terytorialnego świata.
NARÓD - trwała grupa terytorialna autoteliczna będąca wartością dla tych, którzy ją stanowią.
Społeczeństwo nie jest tożsame z narodem, bo nie budzi emocji, jest jedynie formą życia zbiorowego. Naród jest grupą terytorialną i przez samo istnienie tej grupy budzi emocje. Może istnieć bez państwa.
ZBIOROWOŚĆ ETNICZNA - istotą etniczności jest poczucie tożsamości grupowej i mocne przekonanie o własnej odrębności. Zbiorowość etniczna nie musi posiadać własnego terytorium. Za to może mieć swój język religię, obyczaj, wygląd fizyczny, czasem więzi krwi (wspólnota pochodzenia) - cechy te stanowią niekwestionowaną własność danej zbiorowości.
Anthony Smith wyróżnił 6 kryteriów etniczności: nazwa grupy, przekonanie o wspólnym pochodzeniu (np. z legend), wspólne dzieje, odrębność kulturowa, np. język, religia, ubiór lub inne elementy obyczaju, związek z określonym terytorium (czasem jako element symboliczny),
poczucie solidarności i tożsamości.
Rodzaje grup etnicznych:
miejskie mniejszości etniczne ( dzielnice zasiedlane przez jedną grupę etniczną tworzą tzw. getta);
tubylcze ludy miejscowe (np. Aborygeni, Indianie), często żyją na marginesie, ich terytorium jest opanowane przez innych silniejszych politycznie i ekonomicznie;
kulturowo zróżnicowane populacje państw postkolonialnych;
protonarody - „narody bez państw”, czyli bez organizacji politycznej, ale mające swoich przywódców, którzy walczą o utworzenie swojego państwa; 2 procesy kształtowania protonarodu związane z posiadaniem narodu, świadomości tożsamości, państwa: polityzacja etniczności - „od narodu do państwa” - ukonstytuowanie się państwa lub etnizacja polityczności - „od państwa do narodu”.


(…)

…;
intensywności stereotypów i uprzedzeń.
Co sprzyja utrzymywaniu się uprzedzeń/dyskryminacji?
Stereotypy - skrócone, utrwalone obrazy rzeczywistości w świadomości społecznej, które nie ulegają zmianie;
osobowości autorytarne - wg Erica Fromma posiadają obniżone poczucie własnej wartości i częściej ulegają uprzedzeniom; szukają kozłów ofiarnych przez frustrację;
etnocentryzm - stawianie własnego narodu w centrum zainteresowania; własna kultura pojmowana jest jako wyższa od innych; cechy etnocentryzmu: generalne potępienie obcych, skłonność do postawy autorytarnej, brak analizy motywów jednostki i obarczanie jej odpowiedzialnością za zło, którego doświadcza osobowość autorytarna.
Rozwiązywanie problemów etnicznych:
silniejsi dążą, żeby słabsi się zasymilowali;
pluralizm kulturowy - pozwolenie innej kulturze na używanie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz