Socjologia-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1540
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologia-opracowanie - strona 1 Socjologia-opracowanie - strona 2 Socjologia-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Ćwiczenia:
Czynniki, które prowadzą do powstania narodu:
- terytorium
- wspólne pochodzenie
- wspólna historia
- świadomość narodowa
- język
- kultura
- religia
- zagrożenie zewnętrzne
- powiązania ekonomiczne
W podejściu politologicznym przy definiowaniu narodu kładzie się nacisk na
- historię
- dążenie do uzyskania własnego państwa
W podejściu socjologicznym kładzie się nacisk na
- czynniki świadomościowe
- wolę bycia narodem
Naród to jakaś grupa osób, która chce być narodem w sferze świadomościowej.
Naród a narodowość. Koncepcja Shils'a.
Naród to struktura społeczna złożona z jednostek, które są wzajemnie świadome, że są narodem.
Narodowość nie jest zbiorowością, lecz stanem zbiorowej samoświadomości, która tworzy naród. Mając samoświadomość ważne jest przekonanie o związaniu pewnej grupy ludzi z pewnym terytorium.
5 koncepcji narodu:
Naród jako wspólnota historyczna-akcentuje znaczenie wspólnego losu, historii połączonej więziami, wspólnym terytorium i kulturą, wspólnym państwem.
Naród jako wspólnota terytorialno-ekonomiczna- akcentuje znaczenie czynników obiektywnych: wspólne terytorium jako ziemia ojczysta, która ukierunkowuje nasz sposób działania, ziemia narzuca pewne czynniki ekonomiczne- sposób gospodarowania. Naród jako wspólnota polityczna- akcentuje pojęcie państwa, pokazuje proces przekształcania wspólnoty w naród, państwo jako czynnik integrujący, ochronny przed czynnikami z zewnątrz. Zrzekamy się części uprawnień, aby mieć bezpieczeństwo. Państwo jest strażnikiem norm i tradycji.
Naród jako wspólnota kulturowa-akcentuje się znaczenie kultury, która jest czynnikiem integrującym daną zbiorowość.
Naród jako wspólnota psychiczna-akcentuje wolę bycia narodem, z drugiej strony poczucie więzi z narodem, utożsamianie się z nim.
Ossowski: wyodrębnił trzy podstawowe filary ojczyzny.
terytorium
ojczyzna jako miejsce życia mojego narodu
dziedzictwo
Wyodrębnia on ojczyznę:
prywatną
ideologiczną (obie rozpatruje z pozycji jednostki)
Prywatna- to miejsce lub obszar, z którym jestem związany. Zawsze jest definiowana dla osobnej jednostki. Czujemy do tego miejsca sentyment, ponieważ często jest tak, że spędziliśmy tam całe dotychczasowe życie, dzieciństwo. Ojczyzna prywatna jest jedna.
Ideologiczna- jest jednakowa dla wszystkich, jest elementem narodotwórczym. To ziemia moich przodków, z którą mój naród się identyfikuje, niezależnie od tego gdzie mieszkam. Ta ojczyzna jest niezmienna.


(…)

…. Jednak im bardziej kraje europejskie upodobniają się do siebie technicznie i ekonomicznie, tym więcej ludzi czuje się zagrożonymi w swej tożsamości kulturowej i chce się jakoś odróżnić od innych.
Z obawy przed utratą swej tożsamości mieszkańcy poszczególnych krajów, wzajemnie się od siebie izolują i wykorzystują różnice kulturowe jako pretekst do izolowania obcych.
wielu obserwatorów twierdzi, że konflikty etnonarodowe…
…) Kłoskowska „Kultury narodowe u korzeni”.
Naród- potocznie -to zjawisko naturalne, wynikłe z naturalnego charakteru więzi opartej na wspólnocie pochodzenia, wspólnocie ziemi i terytorium.
Pochodzi od łac. natio = rodzić się.
zjawisko narodu uznaje się za fakt kultury
naród jest zbiorowością społeczną o charakterze kulturowej wspólnoty
Zbiorowość etniczna jest wyodrębniona na zasadzie kontrastu wobec…
…) Łukowski „Społeczne tworzenie ojczyzn”
Ojczyzna - potocznie- to ustabilizowany obszar, na którym mamy poczucie pewności i zaufania. Poczucie to kształtuje się w procesie socjalizacji i poostrzegamy je jako pewną szczególną wartość.
Kluczowe znaczenie w procesach tworzenia ojczyzn, posiada kategoria przestrzeni społecznej. Wg. Simmela- przestrzeń oprócz tego, że stanowi symboliczne odbicie stosunków…
….
Ojczyzna ideologiczna- stosunek do niej opiera się na przekonaniu jednostki o jej uczestnictwie w pewnej zbiorowości i na przekonaniu, że jest to zbiorowość terytorialna związana z tym właśnie obszarem.
Opracowane przez: Aleksandrę Szweryn
5

… się do tego gdzie w tej chwili przebywamy, niezależnie od ojczyzny prywatnej.)
Etniczność wynika z:
-posiadania wspólnego terytorium
-posiadania wspólnoty
wyodrębnia się ze względu na specyficzne cechy kulturowe.
Rasa- to grupa ludzi o wspólnym pochodzeniu, cechach biologicznech.
Grupy etniczne- wyodrębniane są na podstawie cech kulturowych: funkcjonują w obrębie danego terytorium, posługują się danym językiem, religia itp…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz