Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

note /search

Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2681

Dokładna tematyka notatki jest następująca: audyt funkcji personalnej, podstawowe cele audytu, efektem audytu, raport na temat kapitału ludzkiego firmy, ocena pracownika, indywidualna, pocztowski, armstrong, zarządzanie zasobami ludzkimi, wpływ historii na kulturę firmy, podstawowe elementy strateg...

Socjologia problemów społecznych

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
Pobrań: 714
Wyświetleń: 6608

doc dotyczących socjologii problemów społecznych. Zawiera takie zagadnienia jak: koncepcja kultury warstw niższych, makrostruktury, przemoc i przestępczość młodzieży, patologia społeczna, psychologiczne teorie zachowań agresywnych, stygmaty Goffmana i mechanizmy naznaczania, teoria agresii, teor...

Demografia - źródła i zakres informacji

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2898

doc. i podzielona jest na cztery rozdziały. Notatka porusza takie zagadnienia, jak: źródła i zakres informacji: powszechne spisy ludności, ogólne zalecenia, kategorie ludności spisowej, cechy demograficzne w spisach polskich, cechy społeczno – zawodowe w polskich spisach ludności, ewidencja bieżąca ...

Metody badań statystycznych

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
Pobrań: 427
Wyświetleń: 4410

Poruszane tematy to: Podejście naukowe, nauka, koncepcje wiedzy, racjonalizm, cele nauk społecznych, rola metodologii, badanie, pojęcie, definicja operacyjna, teoria, modele, badania empiryczne, podstawowe elementy procesu badawczego. Rozdział III - Podstawowe elementy procesu badawczego PROBLE...

Psychologia społeczna - Konformizm

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2611

Spostrzeganie społeczne: jak dochodzimy do rozumienia innych ludzi 2. Rozumienie siebie: w jaki sposób poznajemy samych siebie 3. Konformizm: wpływanie na zachowanie 4. Zachowanie prospołeczne: dlaczego ludzie pomagają innym 5. Agresja: dlaczego ranimy innych ludzi ROZDZIAŁ XI - Zachowanie...

Antropologia kulturowa - rodzina i pokrewieństwo

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
Pobrań: 980
Wyświetleń: 5012

Porusza m.in. takie tematy jak: rodzina i pokrewieństwo, pokrewieństwo biologiczne, pokrewieństwo społeczne, definicja pokrewieństwa, zasada unilateryzmu, zasada biletaryzmu, etniczność, nacjonalizm, model lingiwstyczny, kultura, jądro kulturowe, granice między kulturami, ekologia kulturowa Juliana...

Etyka - prawda, proces poznania, roztropność

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1442

Pierwszy z nich składa się z opracowania zajmującego niecałą 1 stronę. Opracowanie to opisuje rozważania na tematy: prawda, dobro i byt. Drugi plik tekstowy to opis zagadnień: proces poznania, prawda i rozum (rozum prawy). Opis ten mieści się w 13 wierszach tekstu (czcionka 12), co daje niecałe pól...

Logika - semiotyka

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2191

Ajdukiewicz : Zarys logiki O słownym formułowaniu myśli. (semantyka) Sposób rozumienia przyporządkowany w danym języku jakiemuś wyrażeniu nazywa się znaczeniem, jakie temu wyrażeniu przysługuje w owym języku. Zdarzają się wyrazy i wyrażenia, co do których język dopuszcza więcej niż jeden s...

Zarządzanie wiedzą

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2702

Pierwszy z nich, zawierający 32 strony w standardowej czcionce o rozmiarze 12, zawiera referat pod tytułem "Główne wymiary struktury organizacyjnej i czynniki je kształtujące". Autor w swojej pracy porusza m.in. takie zagadnienia jak: sens pojęcia struktury organizacyjnej, problemy pomiar...

Metody ocen pracowniczych

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2016

Kwestionariusz oceny pracownika Ocena za okres: 1 styczeń - 1 lipiec 2006 Dane ocenianego pracownika: Imię i nazwisko: Stanowisko pracy: Dział: Staż pracy: Stanowisko nadrzędne: Lp. PRZYJĘTE KRYTERIA OCENA 1. Zaangażowanie w pracę 2. Kultura osobista 3. Organizacja własnej pracy 4. Efektywność re...