zarządzanie wiedzą

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2618
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
zarządzanie wiedzą - strona 1

Fragment notatki:

Pierwszy z nich, zawierający 32 strony w standardowej czcionce o rozmiarze 12, zawiera referat pod tytułem "Główne wymiary struktury organizacyjnej i czynniki je kształtujące". Autor w swojej pracy porusza m.in. takie zagadnienia jak: sens pojęcia struktury organizacyjnej, problemy pomiaru w badaniach struktur organizacyjnych, wymiary struktury organizacyjnej, biurokracja, czynniki strukturotwórcze, więzi organizacyjne. Drugi plik to artykuł M. Kowalkiewicza pt. "Zarządzanie wiedzą krok po kroku – Wiedza niejedno ma imię". Trzeci plik zawiera omówienie i streszczenie Rozdziału 3. pozycji książkowej "Zarządzanie wiedzą" Ch. Evansa. Na 16 stronach autor omówił m.in. takie zagadnienia jak: cechy, które decydują o tym, że organizacja generuje wiedzę; bariery utrudniające przepływ wiedzy; czynniki decydujące o kreatywności człowieka; czynniki blokujące twórcze myślenie; rozmyte struktury organizacji - polegające na elastyczności czasowej, elastyczności terytorialnej, elastyczności pojemnościowej, płynności ról i zakresu obowiązków, naciskowi na uczenie się. Czwarty plik to artykuł M. Kowalkiewicza pt. "Zarządzanie wiedzą krok po kroku".

Jak wykształcić kulturę podporządkowaną wiedzy
Charakterystyka organizacji
podporządkowanej wiedzy
Charles Leadbeater w swojej książce Living on Thin Air wymienia kilka cech które jego zdaniem decydują o tym, że organizacja generuje wiedzą. Definiuje
stepujące:
• komórkowość — elastyczność struktury organizacyjne zbyt sztywna, organizacja z trudem przystosowuje się do nowych warunków jednak przy zbyt płynnej strukturze organizacji brakuje wyrazu
•samodzielność —jednostki i zespoły muszą mieć duży zakres swobody, aby
wykazać się inicjatywą i kreatywnością; samodzielność jest możliwa
wtedy, kiedy istnieje swobodny przepływ informacji w górę w dół w
poprzek organizacji; Leadbeater podaje przykład brytyjsi\kiej firmy komputerowej
CMG, w której każdy ma pełny dostęp do akt personalnych informacjami o wysokości zarobków; dzięki takiej otwartości mogą dyskutować z kierownictwem nie tylko o swe, pensji o pensjach kolegów; zasada jest taka, że przełożeni mają obowiązek odpowiadać na wszelkie protesty w tej kwestii;
• operatywność — aby przetrwać w gospodarce opartej na wiedzy, wszyscy
pracownicy muszą się stać bardziej operatywni, tzn. rozwinąć umiejętność
dostrzegania i wykorzystywania sposobności do wzrostu lub zmiany;
• sprawiedliwy i motywujący system wynagrodzeń — jako przeciwwagę dla
efektów decentralizacji przedsiębiorstwo powinno wprowadzić system wynagrodzeń, który pomaga wykształcić w pracownikach poczucie przynależności;
• głębokie pokłady wiedzy — przedsiębiorstwo musi traktować wiedzę jako
kluczowy zasób i w związku z tym koncentrować się na pozyskiwaniu nie
wszechstronnych, lecz wysoko wyspecjalizowanych pracowników;
• holistyczne podejście — przedsiębiorstwo holistyczne to takie, które ma
świadomość możliwości wykorzystania zasobów wiedzy istniejących poza
jego strukturami;
• partnerskie przywództwo — Leadbeater uważa, że w organizacjach komórkowych centrala powinna mniej się zajmować nadzorem i kontrolą, a więcej
wytyczaniem kursu, uświadamianiem wartości, podsycaniem ambicji i zachęcaniem ludzi do patrzenia na funkcjonowanie przedsiębiorstwa z perspektywy klienta.
Powyższą listę Leadbeater opracował na podstawie obserwacji prowadzonych
w różnych organizacjach generujących wiedzę, głównie firmach technologicznych
z Doliny Krzemowej. Wszystkie one kwestionują zasady działania, do których wszyscy jeste

(…)


Zarządzanie wiedzą krok po kroku (3)
Kapitał intelektualny, kapitał społeczny, społeczności w działaniu
 
 
Kapitał intelektualny
 
Artykuły związane z zarządzaniem wiedzą dosyć często mówią o wartości, czy też zyskach wynikających z wprowadzania koncepcji zarządzania wiedzą. Nie należy jednak zapominać również o tym, że nowe wdrożenia pociągają również za sobą pewne koszty. Temat…
… wartości członków organizacji, w szczególności ich wiedzy, umiejętności, innowacyjności oraz zdolności szybkiego radzenia sobie z problemami. Według Edvinssona, elementy zobrazowane na diagramie, mają największy wpływ na wartość kapitału intelektualnego, a co za tym idzie na rynkową wartość dodaną.
 
 
Kapitał społeczny
 
Koncepcja kapitału społecznego jest już od dłuższego czasu szeroko poruszana…
… związanych z relacjami, które na pierwszy rzut oka nie są takie oczywiste. Ich definicja kapitału społecznego może być przetłumaczona na polski następująco:
 
Kapitał społeczny składa się z aktywnych połączeń międzyludzkich; zaufania, obustronnego zrozumienia oraz wspólnych wartości i zachowań, które wiążą członków ludzkich sieci i społeczności, a przez to umożliwiają wspólne działania.
 
Bez zrozumienia…
…:, .Potrzeba zrozumienia tego, jak organizacje się uczą i jak przyspieszają ten proces, jest dziś pilniejsza niż kiedykolwiek. Stare, dobre czasy,
gdy Henry Ford, Alfred Sloan czy Tom Watson uczyli się za swoje firmy, minęły bez-
powrotnie. W świecie, który staje się coraz bardziej dynamiczny, niesterowalny i nie-
przewidywalny jest po prostu niemożliwością, aby kilka osób na samej górze dało sobie
radę…
… wiedzy;
umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym i telekomunikacyjnym;
świadomość znaczenia technik zarządzania informacją — zdolność wyszukiwania i spożytkowania informacji uważa się za podstawowy atrybutu dobrego pracownika, niezależnie od zajmowanego przez niego stanowiska
Na podstawie swoich wcześniejszych badań autorka sporządziła zestaw charakterystycznych cech pracownika…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz