strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2681
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi - strona 1 strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi - strona 2 strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi - strona 3

Fragment notatki:

Dokładna tematyka notatki jest następująca: audyt funkcji personalnej, podstawowe cele audytu, efektem audytu, raport na temat kapitału ludzkiego firmy, ocena pracownika, indywidualna, pocztowski, armstrong, zarządzanie zasobami ludzkimi, wpływ historii na kulturę firmy, podstawowe elementy strategii zl, zmiana kultury, wspólna wizja przyszłości, inwestycje w przeszkalanie, orientacja na klienta, praca zespołowa, elastyczność, zerwanie z podziałami organizacyjnymi, ciągła poprawa, program kompleksowej poprawy jakości, struktura firmy, koszty i korzyści związane z zasobami ludzkimi, rachunkowość zasobów ludzkich, koszty zasobów ludzkich, Brogden i Taylor wskazywali możliwość opracowania kryteriów wyników pracy wyrażonych w konkretnych kwotach, koszty fluktuacji pracowników, ukryte koszty absencji i zwolnień lekarskich, absencja, przyczyny absencji pracowników,

Łukasz Rugor
Łukasz Pawela
III S - 2-ZZL
Strategie i metody strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi
Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi jest metodą podejmowania decyzji mających związek z intencjami organizacji dotyczącymi ludzi. Tylko i wyłącznie dzięki nim firma osiąga zamierzone cele, ponieważ to właśnie człowiek wdraża plan strategiczny. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi zajmuje się takimi kwestiami organizacji jak: struktura i kultura, zarządzanie zmianą, efektywnością i skutecznością działania czy przygotowywaniem zasobów potrzebnych do osiągnięcia kolejnego celu firmy. Pozostaje jeszcze odpowiedzieć na pytanie czym jest strategia. W „Zarządzaniu zasobami ludzkimi” Pocztowskiego czytamy m.in., że strategia to sposób w jaki firma realizuje swoje cele. Spotykamy także stwierdzenie mówiące o strategii jako procesie identyfikowania zamieniających się czynników konkurencyjności firmy w dłuższym okresie oraz tworzenie odpowiednich planów działań.
Walker w 1992 roku strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi określił jako „sposób połączenia zarządzania zasobami ludzkimi ze strategicznymi aspektami działalności firmy”
Co więc stanowi cel strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi? Mówiąc o celu mamy na myśli wytyczenie, w przeważnie mało stabilnym otoczeniu, kierunku działania w taki sposób, by można było przełożyć zapotrzebowanie organizacji na jednolitą i użyteczną politykę oraz programy. Zarządzanie strategiczne polega na tym, iż menedżerowie wybiegają myślą w przyszłość, biorąc przy tym pod uwagę plany jakie będą chcieli wprowadzić w życie. Strategią przedsiębiorstwa nazywamy tym czym ona sama chce być, w jakim kierunku chce zmierzać, co chce osiągnąć, ale przede wszystkim za pomocą jakiej metody chce tam dotrzeć.
W myśl koncepcji integracji strategicznej strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi trzeba powiedzieć, że strategie dotyczące zasobów ludzkich powinny być połączone ze strategiami firmy lub przedsiębiorstwa. Jeden z przedstawicieli tego nurtu zasugerował, że podczas opracowywania i wprowadzania strategii odnoszących się do zasobów ludzkich stosowane są trzy rodzaje procesów:
1. proces zintegrowany - jest to taka metoda, której strategia zasobów ludzkich jest integralną częścią strategii firmy, łącznie z pozostałymi strategiami funkcjonalnymi. Co prawda nie kładzie się tu nacisku na takie zagadnienia jak personel czy rozwój, lecz w rozmowach dotyczących oceny strategii mówi się o sprawach finansowych czy operacyjnych.
2. proces równoległy - to z kolei jest metoda, której strategia opracowywana jest wraz ze strategią firmy. Możemy je wspólnie prz

(…)

… osobowościowe, zdolności menedżerskie   i poziom kompetencji społecznych. Efektem audytu może być
Obniżenie kosztów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi
Zmiana organizacji pracy
Podwyższenie profesjonalizmu współpracy
Udoskonalenie, zmiana regulaminu organizacyjnego
Wprowadzenie nowszych rozwiązań Poprawa jakości akt osobowych, innych dokumentów osobowych
Analiza systemów czasu pracy i sposobów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz