Definicje zarządzania zasobami ludzkimi - omówienie.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1309
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Definicje zarządzania zasobami ludzkimi  - omówienie. - strona 1 Definicje zarządzania zasobami ludzkimi  - omówienie. - strona 2

Fragment notatki:

Definicje zarządzania zasobami ludzkimi Zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL) można ogólnie zdefiniować jako strategiczną, jednorodną i spójną metodę kierowania najcenniejszym z kapitałów każdej organizacji- ludźmi, którzy osobistym i zbiorowym wysiłkiem przyczyniają się do realizacji wszystkich założonych przez organizację celów, a tym samym umacniają jej przewagę nad konkurencją . W literaturze można spotkać różne definicje zarządzania zasobami ludzkimi. Beer i inni tak opisują: „ Zarządzanie zasobami ludzkimi odnosi się do tych decyzji i działań kierownictwa, które wpływają na stosunki między organizacją a pracownikami, czyli jej zasobami ludzkimi”.
Nieco inną definicję proponują Pettigrew i Whipp: „ Zarządzanie zasobami ludzkimi odwołuje się do całego zbioru wiedzy, umiejętności i postaw, które są potrzebne wszystkim przedsiębiorstwom, by mogły ze sobą konkurować. ZZL wymaga od kierownictwa troski o podwładnych i zdecydowanych działań przede wszystkim w takich sferach jak selekcja, szkolenia i rozwój pracowników, ich wzajemne stosunki oraz wynagradzanie. Działania te mogą być ściśle ze sobą powiązane poprzez stworzenie wspólnej filozofii zarządzania zasobami ludzkimi ”.
A zatem w definiowaniu zarządzania zasobami ludzkimi podkreśla się po pierwsze - zaangażowanie kierownictwa; po drugie- przyjęcie podejścia strategicznego; po trzecie - zapewnienie wzrostu wartości pracowników poprzez ich rozwój i ocenę działalności; i po czwarte - uzyskanie pełnego zaangażowania pracowników w realizację zadań wyznaczonych przez firmę.
Zarządzanie zasobami ludzkimi można też uznać za „ zbiór wzajemnie ze sobą powiązanych założeń, wyznaczonych przez wspólna politykę postępowania, wraz z ideologiczną i teoretyczną podbudową ”( Storey).
Zarządzanie zasobami ludzkimi to w istocie filozofia biznesu dotycząca kierowania ludźmi w celu jak najefektywniejszego wykorzystania ich możliwości, a co za tym idzie - wyprzedzenia konkurencji i utrzymania silnej pozycji na rynku. Jest to ruch skierowany do zarządów firm, które zdają sobie sprawę, że aby pokonać rywali, trzeba inwestować nie tylko w technologie, ale również w ludzi. M.Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategia i działanie, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1996, s.14.
tamże, s. 15.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz