Teorie klasyczne-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 742
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teorie klasyczne-opracowanie - strona 1 Teorie klasyczne-opracowanie - strona 2 Teorie klasyczne-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

TEORIE KLASYCZNE
SZKOŁA STOSUNKÓW MIĘDZYLUDZKICH (Humans Relations)
E.Mayo '20 i '30 badania Western Electric Company, Hawthorne, Chicago
Także szkoła behawioralna - aspekty zarządzania:
Pozamaterialne bodźce motywacyjne
Znaczenie grup nieformalnych
Znaczenie relacji przełożony-pracownik
Unikanie barier komunikacyjnych
SPOŁECZNA WIZJA CZŁOWIEKA
TEORIE KLASYCZNE - PODSUMOWANIE
ZALETY: WADY:
Podniesienie wydajności pracy - fluktuacja
Wszechstronność metod badań - mechanizacja i monotonia
Racjonalizatorstwo - wzrost zatrudnienia i spadek płac
Dobór i szkolenia - konflikty ze związkami zawodowymi
Aktywizacja kierunków
OSIĄGNIĘCIA TEORII KLASYCZNEJ
Stworzyła podstawy do dalszego rozwoju teorii zarządzania
Wskazała kluczowe procesy, funkcje i umiejętności kierownicze, które i dziś są uznawane za istotne
Skoncentrowała uwagę na zarządzaniu jako przedmiocie badań i doskonalenia
ROZWÓJ KIERUNKÓW KLASYCZNYCH Szkoła teorii decyzji
Koncepcja systemowa Strategia i polityka zarządzania
Zarządzanie przez cele
Gra organizacyjna
Równowaga organizacyjna
ZARZĄDZANIE KADRAMI
P.Drucker poł. XX wieku ZARZĄDZANIE PERSONELEM (Personnel Management PM)
Zarządzanie traktowane jest przez kierownictwo jako panaceum na wszelkie problemy organizacyjne
Większe wymagania należy stawiać naczelnemu kierownictwu (wymaga osobistego zaangażowania)
ZZL
M.Amstrong (Human Resorce Management) HRM
“podejście strategiczne do motywowania i rozwoju ludzi, stymulowanie ich zaangażowania i poświęcenia, tak aby realizując swe indywidualne ambicje i pragnienia przyczyniali się do sukcesu firmy.”
4 zasady ZZL:
ZZL odbywa się w ramach całej organizacji
zarządzanie to ma uzmysłowić zarządzającym, że w celu pokonania konkurencji i utrzymania silnej pozycji na rynku, należy inwestować nie tylko w technologie ale również w ludzi wizja wykorzystania potencjału ludzkiego
ZZL zaczyna się już od tworzenia strategicznych planów rozwoju firmy
TEORIA ZZL W POLSCE
M. Kostera System personalny ma wyznaczać kierunek rozwoju organizacji jako całości oraz przyczyniać się do realizacji celów strategicznych firm.
Równoległe pojęcia do ZZL:


(…)

….
Rynek wewnętrzny - organizacja bada rozmiar i jakość zasobów ludzkich oraz poziom popytu na pracę w ujęciu jakościowym i ilościowym
Rynek zewnętrzny - rynek pracy, firma bada jaki jest jej wizerunek na rynku pracy, analizuje się: rynek pracy pod względem zawodów i specjalizacji, siłę przetargową związków zawodowych oraz szanse i zagrożenia związane ze stroną podażową pracy.
Główne zadanie analizy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz