Strategia personalna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2240
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Strategia personalna - strona 1 Strategia personalna - strona 2 Strategia personalna - strona 3

Fragment notatki:

STRATEGIA PERSONALNA Istota strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi - pojęcie strategii i zarządzania strategicznego
- szkoły zarządzania strategicznego
- przebieg procesu zarządzania strategicznego
- hierarchiczny układ strategii
- istota strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi Koncepcje strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi - modele strategii personalnej
- rodzaje strategii zarządzania zasobami ludzkimi Podstawowe zagadnienia dotyczące strategicznego planowania zasobów ludzkich - istota planowania zasobów ludzkich - czynniki analizowane podczas planowania zasobów ludzkich Analiza popytu i podaży zasobów ludzkich - współczynniki zwolnień, przemieszczeń i stabilności personelu, krzywa przetrwania, macierz przemieszczeń pracowników
- narzędzia oceny cech zasobów ludzkich
- metody prognozowania popytu i podaży zasobów ludzkich Działania mające na celu zrównanie podaży personelu z popytem na personel - plan rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy, plan szkolenia pracowników, plan wynagradzania pracowników, plan przeniesień pracowników, plan odejść
- cechy dobrego planu
- korzyści wynikające z planowania zasobów ludzkich
Potrzeba strategicznego ujęcia ZZL dynamiczne zmiany w otoczeniu przedsiębiorstw
rosnąca konkurencja
zagrożenia istnienia i funkcjonowania przedsiębiorstw
wyższa sprawność realizacji funkcji personalnej
Strategia zasobów ludzkich to zbiór decyzji i działań związanych z ludźmi które długofalowo ukierunkowują praktyki w sferze personalnej, są zorientowane na osiąganie celów organizacji i potrzeb jej pracowników oraz mają zasadnicze i dalekosiężne znaczenie dla powodzenia tej organizacji
Strategia uwzględnia uwarunkowania - wewnętrzne (np. kultura organizacyjna)
- zewnętrzne (np. kultura społeczeństwa)
-teraźniejsze (np. obecna wielkość bezrobocia)
-przyszłe (np. przewidywana wielkość bezrobocia)
-część uwarunkowań kształtuje (np. wizerunek zewnętrzny)
-części uwarunkowań ulega (np. prawo pracy)
Strategia ukazuje sposób wykorzystania potencjału do spełnienia zamiarów przedsiębiorcy.
-potencjał istniejący (liczba zatrudnionych)
-potencjał przyszły (przewidywana liczba nowozatrudnionych)
Strategia powinna koncentrować się na następujących problemach: zasięgu
zespole rynków, na których organizacja będzie konkurować


(…)


Analiza strategiczna polega na badaniu organizacji i jej otoczenia, które prowadzi się w celu sformułowania strategii organizacji.
Etapy analizy strategicznej: analiza otoczenia organizacji zmierzającą do ustalenia szans i zagrożeń dla jej istnienia i rozwoju
analiza wnętrza organizacji zmierzającą do ustalenia jej silnych i słabych stron w relacji do konkurencyjnych organizacji
ocena pozycji strategicznej organizacji w oparciu o zestawienie wyników analizy otoczenia i wyników analizy wnętrza organizacji
Otoczenie organizacji - makroekonomiczne - otoczenie konkurencyjne (mikrootoczenie lub otoczenie branżowe)
Wymagania stawiane nowoczesnym przedsiębiorstwom w kontekście współczesnych uwarunkowań otoczenia
(na podstawie T. Listwana)
percepcja sygnałów płynących z otoczenia (pracownicy zorientowani…
… i deterministyczny, od fazy określania celów, poprzez analizę wnętrza organizacji i jego otoczenia, do formułowania i wdrażania całościowej strategii organizacji uwzględniającej określone uwarunkowania otoczenia. Takie podejście ma zagwarantować racjonalność decyzji podejmowanych przez kierownictwo organizacji.
Szkoła ewolucyjna - strategia ewoluuje w sposób racjonalny w odpowiedzi na złożone i dynamiczne zmiany…
… zrealizowane, a inne będą ewoluować wraz z realizacją strategii wyłaniającej się. Istota strategii świadomej i strategii wyłaniającej się Szkoła pozycyjna Punktem wyjścia do budowy strategii organizacji jest analiza otoczenia.
Przyjęte w niej rozwiązania są ukierunkowane na walkę z konkurencją, co powinno doprowadzić do uzyskania trwałej przewagi konkurencyjnej. Szkoła zasobowa Zasoby (materialne…

ze strategią organizacji
z innymi strategiami funkcjonalnymi
w obrębie wszystkich działań podejmowanych w ramach ZZL (spójność)
Powiązania pomiędzy strategią firmy i ZZL Powiązanie administracyjne - działania podejmowane w ramach funkcji personalnej skierowane są na wykonywanie codziennych zadań, spraw administracyjnych. Specjaliści ds. kadrowych nie mają czasu ani możliwości na ujmowanie kwestii kierowania…
… AUTOSELEKCJI (dobór naturalny) • Stałe podsycanie rywalizacji między pracownikami • Zwalnianie pracowników przegrywających rywalizację Zakłada ona niskie bezpieczeństwo zatrudnienia i zatrudnienie zależy od umiejętności adaptacyjnych pracowników. Pracodawca nie formułuje celów zawodowych pracowników oraz nie dba o ich rozwój zawodowy. B. STRATEGIA AUTONOMIZACJI - bezpieczeństwo zatrudnienia - stały zakres…
… się nowych sposobów rozwiązywania problemów) - systemy gromadzenia i upowszechniania wiedzy
Wymagania stawiane nowoczesnym przedsiębiorstwom w kontekście współczesnych uwarunkowań otoczenia
(na podstawie T. Listwana)
ewolucja przestrzeni organizacyjnej - struktury sieciowo-wirtualne wypierające struktury tradycyjne (samozatrudnienie) - outsourcing, elastyczne formy zatrudniania
wykorzystywanie technologii…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz