metody ocen pracowniczych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 2009
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
metody ocen pracowniczych - strona 1

Fragment notatki:

Kwestionariusz oceny pracownika
Ocena za okres: 1 styczeń - 1 lipiec 2006
Dane ocenianego pracownika:
Imię i nazwisko:
Stanowisko pracy:
Dział:
Staż pracy:
Stanowisko nadrzędne:
Lp.
PRZYJĘTE KRYTERIA
OCENA
1.
Zaangażowanie w pracę
2. Kultura osobista
3.
Organizacja własnej pracy
4.
Efektywność realizacji powierzonych zadań
5.
Umiejętność rozpoznawania potrzeb klienta
6.
Umiejętność tworzenia planów i wyznaczania celów
7.
Umiejętność budowania satysfakcjonujących relacji z klientem
8.
Fachowa wiedza
9.
Umiejętności komunikacyjne
10.
Nastawienie na rozwój zawodowy
Przyjęta skala ocen zgodna z regulaminem oceniania pracowników firmy:
1
Poniżej wymagań
2
3
Spełnia stawiane wymagania
4
5
Ponad spodziewane wymagania
Rezultaty i wnioski wynikłe z przeprowadzonej oceny:
……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……
……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….…………
……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……
Dane osoby przeprowadzającej ocenę pracownika:
Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Dział:
Ocena:
Stosunek pracownika do otrzymanej oceny ……………………………………………
Data i podpis Ocenianego Data i podpis Oceniającego .................................. .....................................


(…)

… określenie celu spotkania
* Przedstawienie kryteriów podlegających ocenie
* Wysłuchanie samooceny pracownika
* Omówienie rezultatów oceny - pozytywnych i do poprawy lub negatywnych
* Ustalenie przyczyn pojawienia się niezadowalających i negatywnych rezultatów
* Uzgodnienie wspólnych stanowisk
* Ustalenie niewykorzystanych możliwości pracownika i jego potrzeby rozwojowe
* Wysłuchanie oczekiwań pracownika…
… pracowników w sprawy przedsiębiorstwa. Aby uniknąć podejrzenia o stronniczość, ocenianie powinno być zorganizowane w sposób formalny i systemowy, tzn. formułować w sposób jasny i jawny: cele, przedmiot oceny (co oceniamy? - np. czy potencjał czy efekty), kogo oceniamy (najlepiej wszystkich bez wyjątku zatrudnionych), kto ocenia (przełożony czy konsultant zewnętrzny), kiedy oceniamy (w sposób ciągły…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz