Kulturoznawstwo - strona 3

Kultura i tożsamość

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • mgr Lech Gajewski
  • Kulturoznawstwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 784

Kultura i tożsamość Tożsamość Indywidualna - operujemy psychologią. Zbiór wyobrażeń, przekonań konstruowanych wobec samego siebie. Społeczna (zbiorowa) - operujemy socjologią. Zwielokrotniona tożsamość indywidualna. Zbiór autodefinicji ale nieredukowalna do definicji pojedynczej. Oparta na pewnej ...

Kultura - sposoby definiowania

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • mgr Lech Gajewski
  • Kulturoznawstwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 735

1. Czym jest kultura? termin wieloznaczny, pochodzący początkowo od łac. cultus agri ("uprawa ziemi"), interpretowany w różny sposób przez przedstawicieli różnych nauk. Kulturę można określić jako ogół wytworów ludzi, zarówno materialnych, jak i niematerialnych: duchowych, symbolicznych (...