Kultura i tożsamość

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kultura i tożsamość  - strona 1 Kultura i tożsamość  - strona 2

Fragment notatki:

Kultura i tożsamość Tożsamość Indywidualna - operujemy psychologią. Zbiór wyobrażeń, przekonań konstruowanych wobec samego siebie.
Społeczna (zbiorowa) - operujemy socjologią. Zwielokrotniona tożsamość indywidualna. Zbiór autodefinicji ale nieredukowalna do definicji pojedynczej. Oparta na pewnej tradycji, na codziennych działaniach które człowiek podejmuje. Próba określenia w jaki sposób będzie określała ta grupa w przyszłości. Kulturowa - nauki o kulturze. Jest pewną odmianą tożsamości społecznej. Człowiek w pojedynkę kultury tworzyć nie może. Należy pojmować jako względnie trwałą identyfikację pewnej grupy ludzi i ich członków z pewnym układem kulturowym, zwyczaje, system normatywny. Jest w stanie wyróżnić w społeczeństwie określone kategorie ludzi którzy mają różny status społeczny ale przyznają się do podobnych wartości kulturowych.
Regionalna, lokalna - zwracamy uwagę na społeczność w danym regionie. Oparta na tradycji danego regionu. Opiera się na tożsamości społecznej, kulturowej. Odnoszą się do zdefiniowanego terytorium gdzie mieszkają konkretni ludzie posiadający konkretne cechy. Łączy się z kulturą etniczną - Górale, Kaszubi.
Kultura masowa Według Kłoskowskiej:
Symboliczna - część kultury blisko rozumieniu kultury w węższym sensie. Związana z przekazem wartości, norm, trendami w sztuce. Potoczne rozumienie kultury.
Społeczna - treści które odnoszą się do określania stosunków międzyludzkich.
Bytu - odnosi się do relacji człowieka z naturą, światem techniki, codziennej produkcji, konsumpcji, do czynności ochronnych i obronnych. Wzory obrony przez innymi ludźmi, sztuka militarna. Praktyka dnia codziennego. Maxwell Hainel w 1941r użył po raz pierwszy terminu kultura masowa. Kultura powszechna z produkcja dóbr na szeroką skalę. Dziś jest pojęciem nie naukowym ale potocznym.
Kultura masowa - treści przekazywane są za pomocą środków masowego przekazu. Cechuje się scentralizowanym procesem nadawania, dociera do różnych odbiorców. Kultura popularna Treści które niezależnie od środka przekazu są łatwe do odbioru. Przyciągają publiczność. Historyczne uwarunkowania kultury masowej
Pojęcie to zaczęło funkcjonować w latach 40-tych. Korzenie kultury sięgają XX wieku. W XIX wieku w Europie wzmacniał się kapitalizm. Sposób produkcji dóbr i usług. Podstawa utrzymania społeczeństw. Wiąże się z kryzysem systemu feudalnego.
Wiąże się z przebiegającą rewolucją przemysłową, przejście do produkcji fabrycznej - industrializacja. Potrzeba aby ktoś tam pracował, nastąpiły migracje ludności z terenów wiejskich do miejskich. Za tym powstała urbanizacja. Co wpłynęło na silny rozwój miast. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz