Wzory społeczne, kulturalne - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 854
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wzory społeczne, kulturalne - wykład - strona 1 Wzory społeczne, kulturalne - wykład - strona 2 Wzory społeczne, kulturalne - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Socjalizacja- proces przyjmowania obowiązujących w danym społeczeństwie norm i wzorów zachowań. Podstawą jest internacjonalizacja norm. Normy mogą być różnie przez jednostkę rozumiane, ale przeważnie to schematy zachowań. Rola społeczna- uczymy się ją grać w procesie socjalizacji.
Istotne:
- pierwotna- uczymy się funkcjonowania w grupie najbliższych nam ludzi.
- wtórna- przebiega do końca naszego życia. Nasze otoczenie cały czas nas socjalizuje. Zmieniają się nasze role, więc my się zmieniamy.
Wzory przekazywane są nieidealnie. Wprowadzane są pewne zmiany. Zbyt daleko idąca trwałość zabija możliwość rozwoju, adaptacji, zmian. Odporność na zmiany musi mieć swoje granice. Kultura i tożsamość Tożsamość:
indywidualna- obszar psychologii- zbiór pewnych sądów, które aktor konstruuje wobec samego siebie. Każdy próbuje się identyfikować w kontekście innych ludzi i sytuacji, w jakiej się znajduje. Trudno podać jakąś spójną definicję.
społeczna- jest ponad indywidualną. Pewna tożsamość zbiorowa
* zwielokrotniona tożsamość indywidualna. Zbiór tożsamości, które tworzą grupę.
* pewnego rodzaju zbiór autodefinicji, ale nieredukowalny do pojedynczej autodefinicji
Nie można z tożsamości społecznej zrobić indywidualnych. Skąd się bierze- jest oparta na codziennych, teraźniejszych działaniach. Oprócz norm i wzorów, które obowiązują, są jeszcze plany na przyszłość.
kulturowa- pewna odmiana/typ tożsamości społecznej. To wynika z pewnego rozumienia kultury, która nie może być tworzona przez jednostkę.
Względnie trwała identyfikacja pewnej grupy ludzi i jej członków z pewnym układem kulturalnym.
Identyfikacja grupy i jednostek ją tworzących z pewną kulturą.
regionalna/ lokalna- oparta n tradycji danego regionu. Odnoszą się do wyraźnie zdefiniowanego terytorium. Tam mieszkają ludzie, którzy posiadają konkretne cechy społeczne.
Czasami się łączy z tożsamością o charakterze etnicznym- w Polsce np. górale czy Kaszubi.
Kultura masowa i popularna
KULTURA masowa popularna Historyczne uwarunkowania kultury masowej.
To pojęcie zaczęło funkcjonować w latach `40tych. Korzenie sięgają XIXw. i pewnych procesów społecznych, ekonomicznych, które miały miejsce w Europie.
Zaczyna się rozwijać kapitalizm. Staje się podstawą utrzymania społeczeństw tego wieku. Produkcja jest podstawą utrzymania.
Uprzemysłowienie- produkcja fabryczna. Pojawia się potrzeba, by ktoś pracował w tych fabrykach. To związane z migracjami ze wsi do miasta. Czyli urbanizacja. Silny rozwój miast pod każdym względem.


(…)

…. oni. Teraz kultura przestaje być tym, co dzieli i staje się tym, co jednoczy.
Etnocentryzm i relatywizm kulturowy Etnocentryzm to nastawienie względem przedstawicieli innych kultur i samych kultur. Podkreślana jest wyższość własnej kultury nad innymi, np. europocentryzm.
Dzisiaj etnocentryzm w każdym wydaniu jest niepoprawny politycznie. Ale zawsze będzie tak, że nasza kultura jest dla nas najlepsza. Oczywiste…
… treści ( odbiorca jest różnorodny a przekaz musi trafić do wszystkich)
- ogromna liczb odbiorców
- brak autonomii kulturowej- po standaryzacji nie ma miejsca na przekaz, który podnosi sprawy ważne dla konkretnej tożsamości kulturowej (dla konkretnej grupy).
- widowiskowość- co dla kogo jest ciekawe a co nudne jest wyznaczane przez popyt i kompetencje naukowe (edukacja odbiorców). Światem kultury masowej…
… do pewnych dóbr. Doszło do demokratyzacji kultury wyższej. Jest obniżenie lotów tej kultury, ale szersze grono odbiorców może z niej skorzystać.
- pełni funkcje dydaktyczne/edukacyjne. Poziom wiedzy obywateli dzięki temu się podniósł.
- wypełniła swoista lukę po kulturze ludowej
- wspiera integrację społeczną- każdy ma dostęp do tego samego, więc można porozmawiać na pewne tematy, które dla każdego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz