Sposoby definiowania kultury - Nurty kulturoznawstwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 931
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sposoby definiowania kultury - Nurty kulturoznawstwa - strona 1 Sposoby definiowania kultury - Nurty kulturoznawstwa - strona 2 Sposoby definiowania kultury - Nurty kulturoznawstwa - strona 3

Fragment notatki:

Sposoby definiowania kultury 6 podstawowych typów definiowania kultury:
opisowo - wyliczające, formalistyczny Głównym założeniem jest to, że kultura jest określonym zbiorem konkretnych przedmiotów, wyliczenie tych przedmiotów. Charakterystyczny dla archeologów i etnografów. Przykład:
Definicja Taylora: kultura i cywilizacja to złożona całość która obejmuje: wiedzę, wierzenia, sztukę, moralność, obyczaje oraz inne nawyki ludzkie (nabyte). Wyliczenie konkretnych składników życia społecznego.
historyczne Główny nacisk na tradycję jako główny czynnik przekazywania informacji. Dorobek, dziedzictwo, przekazywanie doświadczenia następnym pokoleniom w procesie socjalizacji zarówno pierwotnej jak i wtórnej.
Przykład:
Stanisław Czarnowski - socjolog polski
Kultura jest dobrem zbiorowym i zbiorowym dorobkiem, owocem twórczego i przetwórczego wysiłku niezliczonych pokoleń (produkcji i reprodukcji)
normatywne Charakterystyczne jest podkreślenie faktu, że ludzie podporządkowują się pewnym normom, modelom, wartościom, wzorom zachowań. Traktowane jako konstytutywne elementy kultury, warunkują jej powstanie. Kultura jest przede wszystkim zespołem norm obowiązujących wszystkich członków danej zbiorowości.
Przykład:
Krever, Parsons
Kultura to przekazywane, wytworzone treści i wzory wartości, idei i innych symbolicznie znaczących systemów (np. prawo), będące czynnikami kształtowania ludzkich zachowań oraz wytworów stanowiących produkt zachowania. psychologiczne Analizują mechanizmy uczenia się, przyswajania. Internalizacja norm - przyjęcia jako własne a nie wyłącznie zewnętrzne normy. Określają wpływ kultury na poszczególną jednostkę. Przyjmuje określony zestaw norm i wartości do których jednostka może się dostosować.
Przykład:
Ossowski
Kultura jest pewnym zbiorem dyspozycji psychicznej przekazywane w łonie danej zbiorowości przez kontakt społeczny i uzależniony od całych systemów, stosunków międzyludzkich.
e) strukturalistyczne Badają konkretną strukturę, zasadnicze elementy kultury i powiązania między kulturami.
4 kategorie elementów z których składa się kultura:
- materialno - techniczne
- społeczne
- ideologiczne - bliższe filozofom
- psychologiczne - dotyczą postaw i uczuć
genetyczne Zwraca uwagę na pozabiologiczne uwarunkowania. Kładzie nacisk na genezę kulury i mechanizmy jej powstania.
2 grupy
- pytają o genezę kultury
- wypowiadają się jak dochodzi do wyłaniania się „wyższych form kultury”


(…)

… na późniejszych postmodernistów, w sensie naukowym - filozofia krytyczna, w sensie filozoficznym - zanegowanie pewnych poglądów, doszukiwanie się pewnych nieścisłości. Szkoła durkheimowska - podkreślenie dwoistości ludzkiej natury.
Historyzm
Sprzeciw w stosunku do ewolucjonizmu. Zjawiska kulturowe osadzone w konkretnym czasie i przestrzeni.
Funkcjonalizm Ściśle związany z myśleniem systemowym. System kulturowy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz