Kultura i sposoby jej definiowania, nurty kulturozawstwa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1442
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kultura i sposoby jej definiowania, nurty kulturozawstwa - strona 1 Kultura i sposoby jej definiowania, nurty kulturozawstwa - strona 2 Kultura i sposoby jej definiowania, nurty kulturozawstwa - strona 3

Fragment notatki:

1. Czym jest kultura? termin wieloznaczny, pochodzący początkowo od łac. cultus agri ("uprawa ziemi"), interpretowany w różny sposób przez przedstawicieli różnych nauk. Kulturę można określić jako ogół wytworów ludzi, zarówno materialnych, jak i niematerialnych: duchowych, symbolicznych (takich jak wzory myślenia i zachowania).
Najczęściej rozumiana jest jako całokształt duchowego i materialnego dorobku społeczeństwa. Bywa utożsamiana z cywilizacją. Również charakterystyczne dla danego społeczeństwa wzory postępowania, także to, co w zachowaniu ludzkim jest wyuczone, w odróżnieniu od tego, co jest biologicznie odziedziczone. Sposoby definiowania kultury 6 podstawowych typów definiowania kultury: opisowo - wyliczające, formalistyczny Głównym założeniem jest to, że kultura jest określonym zbiorem konkretnych przedmiotów, wyliczenie tych przedmiotów. Charakterystyczny dla archeologów i etnografów.
Przykład:
Definicja Taylora: kultura i cywilizacja to złożona całość która obejmuje: wiedzę, wierzenia, sztukę, moralność, obyczaje oraz inne nawyki ludzkie (nabyte).
Wyliczenie konkretnych składników życia społecznego. historyczne Główny nacisk na tradycję jako główny czynnik przekazywania informacji. Dorobek, dziedzictwo, przekazywanie doświadczenia następnym pokoleniom w procesie socjalizacji zarówno pierwotnej jak i wtórnej.
Przykład:
Stanisław Czarnowski - socjolog polski
Kultura jest dobrem zbiorowym i zbiorowym dorobkiem, owocem twórczego i przetwórczego wysiłku niezliczonych pokoleń (produkcji i reprodukcji) normatywne Charakterystyczne jest podkreślenie faktu, że ludzie podporządkowują się pewnym normom, modelom, wartościom, wzorom zachowań. Traktowane jako konstytutywne elementy kultury, warunkują jej powstanie. Kultura jest przede wszystkim zespołem norm obowiązujących wszystkich członków danej zbiorowości.
Przykład:
Krever, Parsons
Kultura to przekazywane, wytworzone treści i wzory wartości, idei i innych symbolicznie znaczących systemów (np. prawo), będące czynnikami kształtowania ludzkich zachowań oraz wytworów stanowiących produkt zachowania. psychologiczne Analizują mechanizmy uczenia się, przyswajania. Internalizacja norm - przyjęcia jako własne a nie wyłącznie zewnętrzne normy. Określają wpływ kultury na poszczególną jednostkę. Przyjmuje określony zestaw norm i wartości do których jednostka może się dostosować.
Przykład:
Ossowski
Kultura jest pewnym zbiorem dyspozycji psychicznej przekazywane w łonie danej zbiorowości przez kontakt społeczny i uzależniony od całych systemów, stosunków międzyludzkich.

(…)

… w ogóle
- poszukiwania analogii między ewolucjonizmem a organicyzmem, ważne są też przyczyny zmian
* zewnętrzna, siła nadprzyrodzona
Szkoła frankfurdzka - Maxwel Haimel, Teodor Adorno, J. Habermas
Nawiązywali do marksistów, ich teorie mocno wpłynęły na późniejszych postmodernistów, w sensie naukowym - filozofia krytyczna, w sensie filozoficznym - zanegowanie pewnych poglądów, doszukiwanie się pewnych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz