Naukowe i potoczne rozumienie kultury, dobra kultury, jej wartość, kultura a cywilizacja

Nasza ocena:

5
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1561
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Naukowe i potoczne rozumienie kultury, dobra kultury, jej wartość, kultura a cywilizacja - strona 1 Naukowe i potoczne rozumienie kultury, dobra kultury, jej wartość, kultura a cywilizacja - strona 2

Fragment notatki:

Naukowe i potoczne rozumienie kultury: Potoczne rozumienie
- brak dystansu, wartościowania
- nacechowane zjawiskiem łączenia kultury z tym co moralne, właściwe, utożsamianie pożądliwości z kulturą
- często brak usystematyzowania
- utożsamianie kultury z instytucjami - kinem, teatrem, dość często pojawia się pogląd, że kultura jest związana z zamieszkiwaniem w miastach
- traktowana jako sfera autonomiczna, tak nie jest, kultura jest ściśle związana z systemem medialnym i z życiem prawnym a także ze sferami życia społecznego.
- przekłada się na określanie ludzi jako kulturalni - czyli potrafią się dostosować do danej sytuacji, nie jest wulgarny, często związane z wykształceniem - to stereotypy, potoczne stwierdzenia, nie każdy wykształcony człowiek jest kulturalny. Nie ma człowieka niekulturalnego, każdy tworzy jakąś kulturę poprzez swoje działania. Pojecie niekulturalny prowadzi do stereotypu. Jest myśleniem potocznym, nie jest pojęciem naukowym. Kulturalny - szanuje i akceptuje pewne normy. Społeczne przekonanie, że stan kulturalny jest akceptowany.
Naukowe rozumienie kultury
Główne założenia to dążenie do relatywizmu. Relatywizm polega na określeniu skąd wzięło się dane zachowanie. To co poznajemy odnosimy do wiedzy już zdobytej. Relatywizm - starać się poznać dane zachowanie, obyczaj i odnieść to do tego co już wiemy o kulturze, którą poznajemy. Nie odnosimy badanego zjawiska do naszych norm, wartości i środowiska. Nie mamy uniwersalnych własności. Kwestia oceny innej kultury. Żeby ocenić trzeba porównać, nigdy nie jest inaczej. Jako ludzie odnosimy badaną rzecz do własnej kultury. Jako badacze patrzymy pod względem badanej kultury.
Kryteria funkcjonalne - czyli jakie funkcje pełni dane zjawisko, przedmiot. Do czego dany przedmiot był używany.
Postulat naukowego ujmowania zagadnień kultury.
Wielozakresowość pojmowania kultury - czyli próba globalnego spojrzenia na kulturę, nie w potocznych rozumieniach. Zdawać sobie sprawę z powiązań kultury z innymi dyscyplinami.
Pojęcie dóbr kultury Dobra kultury - są to różne aspekty pojęcia „dobra” np. ekonomiczne. Pod względem kultury możemy wyróżnić dobra materialne i niematerialne.
Materialne - wszystko to co człowiek wytwarza (a szczególnie świadectwa minionych dziejów) ich wartość jest dla nas różnie ceniona, im starsze tym bardziej ważniejsze, elementy kultury związane ze sztuką plastyczną.
Niematerialne - utrwalane z pokolenia na pokolenie drogą ustną, tradycje, zwyczaje, obyczaje.
Wartość kultury Wartości kultury - używamy w dwóch znaczeniach:


(…)

… tu o ustawiczną pracę, która miała charakter pokoleniowy.
Cywilizacja - pochodzi od słowa civil - obywatel civilis - obywatelski civitas - miasto. Cywilizacja jest związana z techniką. Jest sposobem budowania różnych przedmiotów, związana z polityką, natomiast kultura bardziej jest związana ze sferą duchową. Cywilizacja związana jest również z życiem społecznym (Alfred Weber) tam gdzie jest społeczeństwo jest również cywilizacja. Dla Spengela cywilizacja jest ostatnim stadium kultury. Rozwinięcie się cywilizacji względem Spengela jest upadek kultury.
Władysław Tatarkiewicz - cywilizacją jest to wszystko co ludzie stworzyli w celu polepszenia warunków życia i co wielu ludziom jest wspólne. Cywilizacja jest po części duchowa a po części materialna.
Kultura - są to przeżycia, czynności poszczególnych ludzi, którzy stworzyli…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz