Przeklad jako transfer kulturowy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 399
Wyświetleń: 3661
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przeklad jako transfer kulturowy - strona 1 Przeklad jako transfer kulturowy - strona 2 Przeklad jako transfer kulturowy - strona 3

Fragment notatki:


Przekład jako transfer kulturowy        Przekład jako transfer  kulturowy  Notatki z wykładów                    Przekład jako transfer kulturowy      WYKŁAD I 1.10.2011R.      Translator traditor [tłum. tłumacz oszust]    Języki do siebie nie przystają, więc zawsze następuje jakaś zmiana w tłumaczeniu    Każdy tekst ma inny wydźwięk w języku pierwotnym    Przykład:  Big Brother .    Fraza zaczerpnięta z powieści Orwella  1984     W tej książce oznacza władzę kontrolę, ale również opiekę.    W polskim dyskursie politycznym Wielki Brat oznacza Rosję    Wydźwięk w polskich standardach odnosi się tylko do władzy i kontroli    Hipoteza Sapira-Whorfa    Badanie  języków  Indian  Ameryki  Północnej,  gdzie  ich  konceptualizacja  świata  okazała się zupełnie odmienna od europejskiej    Hipoteza słaba- język człowieka warunkuje postrzegania świata    Hipoteza mocna- język determinuje postrzeganie świata    Jeśli determinuje to oznaczałoby to, że niemożliwa jest komunikacja międzykulturowa    Obecnie uważa się za dominującą hipotezę słaba    Przykłady:     Określenia barw: kilka słów na określenie białego u Eskimosów    The Bird is In the tree- dosłowne tłumaczenie ptak jest w drzewie, a nie tak jak się  mówi w Polsce  na drzewie     Oralność/ piśmiennictwo    Klasyczna pracą na ten temat jest  Orality and literacy  Waltera Oonga    Z  perspektywy  kulturowej  pismo  jest  świeżym  wynalazkiem,  pojawiło  się  w  IV  tysiącleciu p.n.e. w cywilizacji Sumerów    O przekładzie można mówić dopiero wtedy, kiedy pojawia się tekst    Istnienie pisma w danej kulturze automatycznie ją zmienia    Za  sprawą  pisma  ludzie  starzy  stają  się  balastem;  w  kulturach  pierwotnych  ludzie  starzy  stanowią  źródło  wiedzy  otaczającym  świecie,  są  najważniejszymi  członkami  plemienia    W piśmie informacja jest bezosobowa    Pismo zmusza nas do porządkowania informacji    Rodzaje statusu tekstu:  2    Przekład jako transfer kulturowy        Teks świecki np. kultura grecka- teksty Platona    Teks święty np. kultura hebrajska- Biblia    W latach czterdziestych XX wieku znaleziono teksty w, Qumran, które do tej pory nie  zostały dopasowane do żadnej z kultur    Biblia, jako święty tekst przez wieki kształtował kulturę europejska; przykłady: gorszy  status kobiet, szykanowanie poglądów Kopernika i Galileusza  WYKŁAD II 15.10.2011R.      Biblijny Potop- znaczenie i historia. 

(…)

….
 Z tekstu KJV (King James Version) wywodzą się:

Nowa Biblia Króla Jakuba

English Standard Version
13
Przekład jako transfer kulturowy

New American Standard Bible

Revised Standard Version
 Polskie przekłady Biblii
 Biblia Brzeska (inaczej Biblia Radziwiłłowska lub Pińczowska)- niekatolicka
Biblia Gdańska- niekatolicka
Biblia Leopolity- 1561 rok ukazała się wersja drukowana
 Biblia Wujka…
… francuskie koło Rosetty (kamień z Rosetty).

Na tym kamieniu został wyryty tekst chwalący jednego z faraonów- Ptolemeusza
V.

Tekst zapisany został w trzech językach: hieroglify, tekst demotyczny oraz greka.

Obecnie kamień ten jest w British Museum.
 Na przetłumaczenie hieroglifów było wiele błędnych koncepcji, np. jeden piktogramjedno słowo.
 Champollion.
 W wieku 16 lat znał: łacinę, grekę, hebrajski, arabski, koptyjski, syryjski, perski,
sanskryt i chiński, francuski.
 Kluczem do przetłumaczenia hieroglifów okazała się znajomość języka koptyjskiego.
 Potomkami starożytnych Egipcjan są Koptowie. Mimo bardzo bogatej tradycji, dzisiaj
są oni prześladowani ze względów religijnych (są chrześcijanami).
 Champollion odczytywał hieroglify tak jak język koptyjski. Pomocą w jego pracy było
to, że niektóre słowa na kamieniu z Rosetty były wyróżnione.
Język koptyjski pozwolił cofnąć się wstecz kulturze europejskiej. do czasów
Champolliona to Biblia stanowiła źródło wiedzy na temat Egiptu (bardzo ubogie
źródło na temat tej starożytnej cywilizacji).
 Zakwestionowana została rola Biblii, jako źródła historycznego. Z perspektywy
cywilizacji egipskiej to co w Biblii została wyróżnione, dla Egipcjan…
… pathenos- dziewica

W rzeczywistości dziewica w języku hebrajskim to betula
 Księgi nieobecne w Biblii hebrajskiej, czyli księgi deuterokanoniczne:

Księgi Machabejskie- opisują powstanie żydowskie zakończone sukcesem

Księgi Mądrości

Księga Syracha

Księga Tobiasza

Księga Judyty

Księga Barucha
 W Biblii świętego Jakuba nie było ksiąg Machabejskich, gdyż była ona wysyłana na
Karaiby…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz