Biblia Leopolity

note /search

Księgi w chrześcijaństwie.

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia książki i bibliotek
Pobrań: 21
Wyświetleń: 644

) Biblia Leopolity (1561) Biblia Brzeska (1563) Psałterz Dawidów (1579) Biblia ks. Jakub Wujka (1599...

Dynastie drukarzy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia książki polskiej
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1764

Szerffenberga- owoc wspólnej pracy to Biblia Szarffenbegerowska z 1561- inaczej Biblia Leopolity. Synowie Marka...

Przeklad jako transfer kulturowy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Kulturoznawstwo
Pobrań: 399
Wyświetleń: 3661

(inaczej Biblia Radziwiłłowska lub Pińczowska)- niekatolicka  Biblia Gdańska- niekatolicka  Biblia...

Zestawy egzaminacyjne ze staropolski

 • Uniwersytet Szczeciński
Pobrań: 1246
Wyświetleń: 4613

antyk, średniowiecze I 1.Kaznodziejstwo w średniowieczu na tle tradycji europejskiej. 2.Horacjanizm w twórczości Kochanowskiego. Imitacja i emulacja- omów na wybranych przykładach. 3.Trop.1.Nauczanie religijne wśród chrześcijan, uprawiane początkowo przez Apostołów i pierwszych biskupów, rozpowszech...

Język religijny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Stylistyka
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1449

: 1561 r. → Biblia Leopolity, znana też jako Biblia Szarffenbergowska (przekładu dokonano na zlecenie...

Gryegiry XII i ultramontanizm

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia Kościoła
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1008

świętego. Wydał on w 1561 r. własne tłumacznie biblii. Tzw. Biblię Leopolity b.) Inne ośrodki humanistyczne...

Historia kosciola katolickiego - Reforma kościoła

Pobrań: 322
Wyświetleń: 2429

Historia Kościoła Katolickiego – tom 3 CZASY NOWOŻYTNE 1517 - 1914 Wielkie odkrycia geograficzne z końca XV wieku przyniosły Kościołowi nowe tereny działalności misyjnej. Renesans dał mu znakomite dzieła sztuki sakralnej. Chrześcijanie jednak ulegli wzmożonemu pesymizmowi, który rodził się z narast...