Gryegiry XII i ultramontanizm

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 973
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gryegiry XII i ultramontanizm - strona 1 Gryegiry XII i ultramontanizm - strona 2 Gryegiry XII i ultramontanizm - strona 3

Fragment notatki:


Teza 1. Grzegorz XII i ultramontanizm. -już w 1799 roku wydał dzieło z ideałami najwyższej władzy papieża i jego nieomylności a także centralizacji rzymskiej i romanizacji życie kościelnego. Idee te rozwinęły się w krajach pozaalpejskich i to ukierunkowanie się ich poza góry, wzorowanie na Rzymie nazwano Ultramontanizmem. Jedną z przyczyn rozwoju ultramontanizmu była słaba pozycja kościołów w swoich państwach i szukanie oparcia w papiestwie. Państwo Kościelne i Risorgimento. Za Leona XII wzrósł kryzys ekonomiczny i społeczny państwa kościelnego. Powróciły rządy księży w administracji. Inwigilowano wszystkich podejrzanych o rewolucyjną działalność. Działania te miały poparcie sanfedystów - organizacji broniącej wiary świętej a faktycznie walczącej z rewolucj onistami. Rewolucja zaczęła się (4.02.1831) w Bolonii, dwa dni po wyborze Grzegorza XVI i zaraz ogłosiła zniesienie świeckiej władzy papieża. Jej skutki to utworzenie radykalnego ruchu Giuseppe Mazziniego oraz postawienie kwestii rzymskiej na forum międzynarodowym. Ruch ten Mazziniego tkwił w starym ruchu risorgimento dążącym do zjednoczenia Włoch. Rewolucja lipcowa we Francji. (27-29.07.1830), miała bezpośrednio przyczyny polityczne. Ludzie mścili się za sojusz ołtarza z tronem niszcząc krzyże i seminaria. Następnie nadano antykościelne prawodawstwo. Liberalna prasa publikowała skandale kleru i przejawy rzekomej nietolerancji katolików. Rewolucja Lipcowa obalała zasadę władzy królewskiej z ustanowienia Bo ż ego. Nowa konstytucja uznawała też katolicyzm nie za religię państwa, lecz za religi ę wi ę kszo ś ci Francuzów. Normalne stosunki między Kościołem a państwem przywrócono (1833) niewątpliwie na skutek dyplomatycznych umiejętności przedstawiciela papieża w Paryżu, arcybiskupa Antonia Garibaldiego . Liberalizm. Pragnienie wolności, zwłaszcza dla człowieka jako jednostki, stało się powszechne w pierwszej połowie XIX wieku. Propagujący ją prąd umysłowy nazwano liberalizmem, biorąc określenie od hiszpańskiej partii liberales ( wolno ś ciowcy ). Lammenais i l'Avenir. Félici té Robert de Lamennais wydał dzieło w którym domagał się wolności dla kościoła czyli rozerwania jego związku z monarchią. Swoje postulaty propagował w piśmie L'avenir. Czasopismo utworzyło (1830) Agencj ę powszechn ą do obrony wolno ś ci religijnej , by dochodzić przed sądem wszystkich pogwałceń wolności duchowieństwa. Głosząc szeroko pojętą wolność Lamennais domagał się także wolności narodów. Pismo miało wielu wrogów wśród biskupów francuskich. Z powodu ich ataków zawieszono jego wydawanie. Encyklika Mirari vo s 1832r. Najsurowiej odniosła się do liberalizmu, odrzucając jego tezy o prawie do rewolucji, o rozdziale Kościoła od państwa; prawnej równości religii, wolności prasy i wolności głoszenia nauki jako ideału i postępu. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz