Historia Kościoła

note /search

Gryegiry XII i ultramontanizm

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia Kościoła
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1008

Teza 1. Grzegorz XII i ultramontanizm. -już w 1799 roku wydał dzieło z ideałami najwyższej władzy papieża i jego nieomylności a także centralizacji rzymskiej i romanizacji życie kościelnego. Idee te rozwinęły się w krajach pozaalpejskich i to ukierunkowanie się ich poza góry, wzorowanie na Rzymie...

Rewolucja październikowa w Rosji 1917

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia Kościoła
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1484

Rewolucja październikowa w Rosji 1917  Zamach z inspiracji bolszewików w stanie narastającego kryzysu politycznego i wobec  zbliżających się wyborów do Konstytuanty. 1905 zryw walki z caratem zaistniał w kontekście przegranej wojny rosyjsko-japońskiej 1905 edykt tolerancyjny 25 lutego 1917 pierws...

Ważne daty historyczne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia Kościoła
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1673

31 X 1517 - 95 tez Lutra 1519 - dysputa lipska - prawo boże, prymat papieski i autorytet soborów 1520 - bulla, Exsurge Domino - 41tez Lutra heretyckie 1521 - Edykt Wormacki - Luter wezwany by odwołać przez Karola V, ucieka 1523-1524 - Wojny Chłopskie - książ pokonali chłopów, luter że pastorzy uc...

Rewolucja październikowa w roku 1917

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia Kościoła
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1904

SKRYTP Z HISTORII KOŚCIOŁA W POLSCE 2008 (SEM II) REWOLUCJA PAŹDZIERNIKOWA 1917 rok Rewolucja bolszewicka, stricte burżuazyjna. Sytuacja ekonomiczno - gospodarcza w przededniu rewolucji w Rosji: wyniszczenia spowodowane I wojną światową nie ma klasy średniej jako takiej w postaci burżuazji (a...

Ewolucja październikowa 1917 rok

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia Kościoła
Pobrań: 21
Wyświetleń: 987

EWOLUCJA PAŹDZIERNIKOWA 1917 rok Rewolucja bolszewicka, stricte burżuazyjna. Sytuacja ekonomiczno - gospodarcza w przededniu rewolucji w Rosji: wyniszczenia spowodowane I wojną światową nie ma klasy średniej jako takiej w postaci burżuazji (albo bogaci albo biedni) ogromnie zacofanie w różnyc...

Sobór Watykański II 1962-1965

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia Kościoła
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1827

SOBÓR WATYKAŃSKI II 1962 - 1965 Geneza: aggiornamento - odnowienie liturgii, duszpasterstw i ekumenizm. odnowienie - katolicyzm reformacyjny mówić językiem współczesnym - tendencja postępowa Sobór rozpoczęto od wysłania ankiet do księży z zap...

Polska doby Jagiellonów

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia Kościoła
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2051

POLSKA DOBY JAGIELLONÓW Tendencji unijne: 1385 układ w Krewie - powodem zawarcia układu było małżeństwo Jadwigi z litwińskim księciem przeciwni układowi byli możnowładcy litewscy tylko szlachta litewska (mająca chęć obalenia rządu) chciała unii, by mieć większe prawa (takie jak szlachta polska...

Reforma Trydencka w Polsce

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia Kościoła
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1414

REFORMA TRYDENCKA W POLSCE 1545-47 I sesja Episkopat Polski nie interesował się soborem było na nim bardzo mało Polaków 1562-63 II sesja wysłano jednego przedstawiciela, który miał usprawiedliwić nieobecność Polaków komunia pod dwiema postaciami celibat sumy neoplatońskie III sesja legat ...

Unia Brzeska 1596 rok - opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia Kościoła
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2023

UNIA BRZESKA 1596 przedstawiciele prawosławnych zamieszkujących wschodnią RP prosili katolików o pomoc, bo Konstantynopol był pod władzą zagrażających im Turków a katolicy chcieli, by prawosławni uznali papieża królowie polscy bali się un...

Wojny kozackie 1654 rok

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia Kościoła
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1197

WOJNY KOZACKIE 1654 - Walka o hegemonię w Europie - Polska vs. Rosja wspólne niebezpieczeństwo ze strony Tatarów i Turków budzi się na Ukrainie nowa siła - kozaczyzna ukraiński mistrz, Bohdan Chmielnicki pchnął kozaków do walki z Polską 164...