Rewolucja październikowa w roku 1917

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1890
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rewolucja październikowa w roku 1917 - strona 1 Rewolucja październikowa w roku 1917 - strona 2 Rewolucja październikowa w roku 1917 - strona 3

Fragment notatki:


SKRYTP Z HISTORII KOŚCIOŁA W POLSCE 2008 (SEM II)
REWOLUCJA PAŹDZIERNIKOWA 1917 rok Rewolucja bolszewicka, stricte burżuazyjna.
Sytuacja ekonomiczno - gospodarcza w przededniu rewolucji w Rosji:
wyniszczenia spowodowane I wojną światową
nie ma klasy średniej jako takiej w postaci burżuazji (albo bogaci albo biedni)
ogromnie zacofanie w różnych dziedzinach życia społecznego
1905 - pierwszy wybuch rewolucyjny: walka z caratem
zaistniał w kontekście przegranej wojny rosyjsko-japońskiej
Rosja potrzebowała żołnierzy wydano edykt tolerancyjny (można przejść z prawosławia na inną religię)
Rewolucja lutowa 25 luty 1905 jest to pierwszy zryw burżuazyjno-demokratyczny
przeciw władzy Romanowów
powstał rząd tymczasowy - ster przejęli burżuje
25 październik 1917 - władzę przejmują bolszewicy! w Europie budzą się nadzieje na przemiany demokratyczne Ideologia rewolucji październikowej Lenin:
- walka klas (próba przywrócenia dobrobytu wszystkim po równo)
- walka z burżuazją
- materializm (a w konsekwencji Ateizm)
- próba utworzenia państwa jednej klasy
26 październik 1917 - Lenin wydaje dekret: odebranie Kościołom wszelkich posiadłości, zakaz prowadzenia ksiąg metrykalnych, małżeństwa tylko cywilne.
Religia opium dla ludu - ideał to człowiek poprawnie klasowy, światopoglądowy i postępowy.
Rewolucja a cerkiew prawosławna niszczenie religii w imię materializmu
wrogość do katolicyzmu i polskości stworzono państwową cerkiew, która miała rozbić kościół prawosławny
pojawiło się bardzo wielu męczenników prawosławnych
całkowicie zniszczono kościół katolicki (procesy pokazowe, np. arcybiskupa Cieplaka)
Lata 20 to klęska głodu - podjęto rozmowy z Watykanem, który postanawia pomóc Rosji.
WOJNA DOMOWA W HISZPANII 1936 rok Wojna domowa w Hiszpanii 1936-1939 pomiędzy republikańskim rządem (republikanie, socjaliści, komuniści), a zwolennikami generała F. Franco ( m.in . konserwatyści i monarchiści). Republikanów poparł Związek Radziecki oraz przybywający ochotnicy (głównie komuniści), którzy utworzyli tzw. brygady międzynarodowe. Natomiast generał Franco został poparty przez Niemcy i Włochy . Była ona zbrojnym powstaniem inspirowanym i popieranym przez siły konserwatywne przeciwko legalnemu rządowi II Republiki

(…)


propagowanie własnych idei mieli wielu zwolenników poza granicami kraju
1570 - szczytowy rozwój arian
ich działalność wydawnicza staje się znana w całej Europie
Socyn (Włochy): odrzucenie grzechu pierworodnego, piekła i czyśćca; Chrystus jest człowiekiem, a nie Bogiem
Król a arianie
rozwiązanie siłowe - kontrreformacja
próby reformy Kościoła
dyskusje i polemika dogmatyczna z protestantyzmem dużą rolę odegrał…

zwiększyła uprawnienia mieszczan, zapowiadała poprawę doli warstwy chłopskiej
zlikwidowała konfederacje i liberum veto w Sejmie ograniczyła prawa polityczne gołoty szlacheckiej ustalała też, że po Stanisławie Auguście Poniatowskim, dziedzicznym królem Polski miał zostać elektor saski Fryderyk August, wnuk Augusta III Targowica 1792
konfederacja generalna koronna zawiązana wiosną 1792 w Targowicy…
… napoleońskiej Francji. Władcą suwerennym księstwa był król Saksonii, która wchodziła w skład Związku Reńskiego, będącego protektoratem I Cesarstwa Francuskiego.
Kodeks Napoleona zespół przepisów i norm prawnych prawa cywilnego wprowadzony we Francji w 1804 roku przez Napoleona Bonaparte. Była to pierwsza wielka kodyfikacja prawa francuskiego, po upadku Ancien Régime'u w wyniku rewolucji francuskiej. Wprowadzał…
… i brać udziału w walce
!1832! encyklika „Cumprimum”
powtarza to, co było w Impensa papież wyraża ubolewanie z powodu buntu przeciw legalnej władzy
następny papież, Pius IX bardzo interesował się Polską
Zmartwychwstańcy informowali papieża o tym co się dzieje w Polsce (Np. Mickiewicz)
1865 - Pius IX zakłada Kolegium Polskie w Rzymie
kanonizował i beatyfikował wielu Polaków
Kościół w życiu Wielkiej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz