Księgi w chrześcijaństwie.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Księgi w chrześcijaństwie. - strona 1

Fragment notatki:

Początki:
Rękopisy z Qumran: II w. p.n.e. - I w. n.e.
Pisma z Nag Hammadi: IV w. n.e.
Nowy Testament:
Ewangelie (Mt, Mk, Łk, J)
Listy (katolickie i św. Pawła)
Dzieje Apostolskie
List do Hebrajczyków
Apokalipsa św. Jana
Polskie tłumaczenia Biblii:
Psałterz (I poł. XIV)
Biblia królowej Zofii (1453-1461)
Biblia Leopolity (1561)
Biblia Brzeska (1563) Psałterz Dawidów (1579)
Biblia ks. Jakub Wujka (1599)
Biblia Tysiąclecia (1965) Chrześcijaństwo religią księgi:
- Wiara oparta jest na tekście księgi objawionej,
- Chrystus jako jedyna postać boska przedstawiana w sztuce starożytnej z księgą,
- Tworzenie nowych świętych tekstów - żywoty świętych, dzieje męczenników, teksty liturgiczne, apokalipsy, ewangelie;
Kościół a księgi:
- Po upadku Cesarstwa Rzymskiego to Kościół wziął na swoje barki naukę świętą i świecką, w tym późniejsze uniwersytety.
- Olbrzymią część znanych nam dziś dzieł starożytnych znamy dzięki Kościołowi.
- Łacina, mimo powolnego psucia się, była językiem ludzi wykształconych średniowiecza.
- Od 350 r. n. e. w księga, praktycznie do końca średniowiecza, wiąże się z monastycyzmem oraz z osobą św. Bernardyna.
- Piśmiennictwo klasztorne najlepiej rozwijało się na terenach zachodniej Hiszpanii, Irlandii i Brytanii gdyż chaos Francji Merrowingów nie sprzyjał kulturze umysłowej.
Rodzaje ksiąg średniowiecza:
Dziejopisarstwo:
kronikarstwo (historia)
roczniki (annales)
Biografistyka
Autobiografie - wzór: Wyznania św. Augustyna
Listy - wzór: listy św. Pawła
Kompendia historii Kościoła - wzór: Dzieje apostolskie, Historia ecclesiastica Euzebiusza z Cezarei
Hagiografie:
Martyrologia - kalendarium z notką biograficzną
Żywoty świętych (vita sanctorum ): passio (życie męczennika), vita (życie wyznawcy)
Miracula (cuda)
Summy - średniowieczne encyklopedie
Stosunek do pisma:
- Najwyższe uświęcenie księgi ze wszystkich religii,
- Pismo było darem Boga, gdyż to właśnie Pan zapisał słowa Dziesięciu Przykazań;
- Olbrzymia ilość metafor odnoszących się do księgi i pisma w ST i NT
Język metafor pism
Prudencjusz - (ok. 400 r n.e.) w swoim Peristephanonie (liryczne legendy o męczennikach) posługuje się wieloma obrazami nawiązującymi do książki.

(…)

… czerwienią) jako przelana krew męczenników,
- twarz ludzka do księgi (np. Henryk z Settimelo),
- przedstawianie pewnych osób i personifikacji za pomocą liter i słów (Filozofia pociesza Boecjusza w celi z greckini literami znaczącymi Praxis i Theoria na sukni),
- wiele zachowanych tekstów kazań odnosi się do ksiąg, pisma czy pergaminu,
- księga pojawia się również w tekście najsławniejszego hymnu Dies irae,
- przedstawianie aniołów zapisujących uczynki człowieka w księdze życia.
św. Izydor z Sewilli - (ok. 560 - 4.IV.636 n.e.) autor Codex etimologiarum - próba zebrania całego stanu wiedzy tego czasu.
- cz. I mówi o gramatyce przejmuje i przekazuje mistyczno-magiczne znaczenie składników, które bardzo mocno wpłynęło na późniejsze wieki.
- cz. VI to bogate rozważania o księgach, piśmie, bibliotekach, w tym ciekawe…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz