Natchnienie i przykłady

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1316
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Natchnienie i przykłady - strona 1 Natchnienie i przykłady - strona 2 Natchnienie i przykłady - strona 3

Fragment notatki:

NATCHNIENIE Talmud (Palestyński i Babiloński) Tora, Prorocy i Pisma są pochodzenia Boskiego Józef Flawiusz „Kontra Appionem” Prorocy pisali pod natchnieniem, więc Księgi są Boże Żydzi z diaspory Septuaginta jest natchniona Filon Aleksandryjski Prorocy byli nieświadomi wypowiadanych słów. Septuaginta jest natchniona Klemens Rzymski (List do Koryntian) Pismo= słowo Boga „W Piśmie św. przemawia sam Bóg” przez Ducha Św. Orygenes - II/III w Pismo = słowo Boże. Pisarz występuje in persona Christi. Sobór w Nicei 325 Kanon 17 O Ps 15 - „słowa Boskiego Pisma” o niepodważalnym autorytecie Cyryl Jerozolimski - ok. 350 „Natchnione Pisma Starego i Nowego Testamentu” „Jeden jest Bóg obu testamentów, który nas przez nie pouczył. Nie czytaj apokryfów. Czytaj Boże Księgi”. Sobór w Konstantynopolu 381 Credo „Który mówił przez proroków”. Przez proroków należy rozumieć cały ST. Sobór w Efezie 431 List Nestoriusza „Pisma Boże”. „pochodząca os Boga nauka Pawła” Awicenna (XI) Proroctwo - skutek działania sił naturalnych Averoes (XII) Proroctwo - sen, epilepsja. Siły naturalne + działanie Boga Mojżesz Mojmonides (XIII w) Proroctwo - oświecenie pochodzące od Boga. Środowiska Sorbony (XII i XIII w) Natchnienia prorockie ≠ hagiograficzne. Prorok poznaje w zwierciadle Bożym Św. Bonawentura (XIII) Poznanie prorockie = percepcja i jej osąd Jan Duns Skot (XIV) Objawienie wyklucza wszelki błąd w proroctwie Albert Wielki (XIII) Zwierciadło Boże Św. Tomasz (XIII) Proroctwo to charyzmat poznawczy. Poznanie - oświecenie rozumu lub obrazy i ich osąd.. Bóg jest autorem głównym, człowiek drugorzędnym. Pismo - dzieło Ducha Św. Sobór Florencki 1441 „Stary i Nowy Zakon wyznają, że mają jednego i tego samego Boga jako autora, bo pod natchnieniem tego samego Ducha Św. w obu Testamentach mówili święci mężowie.” Sobór Trydencki 1545 Księgi ST i NT cieszą się „jednakową powagą i szacunkiem” ponieważ „jeden jest Bóg obydwu Testamentów” oraz zostały przekazane Kościołowi „bądź przez ustne nauczanie Chrystusa, bądź podyktowane przez Ducha Św” (a Spiritu Sancto dictatata) Robert Bellarmin, Suarez, Banez (XVII) Natchnienie werbalne. Duch Święty dyktował. Objawienie ≠ natchnienie Lessius Wszystkie słowa i Księgi są natchnione (niektóre tylko zatwierdzone prze Boga). Podkreślał czynnik ludzki. Bonfrere Trzy stopnie natchnienia: uprzedzające (Ap), towarzyszące i następujące (Mch) ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz