Wstęp do Pisma Świętego

note /search

Dokumenty o natchnieniu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wstęp do Pisma Świętego
Pobrań: 77
Wyświetleń: 980

DOKUMENTY KOŚCIOŁA O NATCHNIENIU „ Providentissimus Deus” 1893 Leon XIII Nie można zacieśniać natchnienia tylko do niektórych tekstów biblijnych dal ratowania prawdy w Piśmie św. Wszystkie księgi w całości zostały napisane z Ducha Św i dlatego są bezbłędne.

Natchnienie i przykłady

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wstęp do Pisma Świętego
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1414

NATCHNIENIE Talmud (Palestyński i Babiloński) Tora, Prorocy i Pisma są pochodzenia Boskiego Józef Flawiusz „Kontra Appionem” Prorocy pisali pod natchnieniem, więc Księgi są Boże Żydzi z diaspory Septuaginta jest natchniona Filon Aleksandryjski Prorocy byli nieświadomi wypowiadanych słów. Septuagint...

Poglądy o natchnieniu w XX wieku

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wstęp do Pisma Świętego
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1113

POGLĄDY O NATCHNIENIU W XX WIEKU Lagrange Rozważał pojęcie autorstwa Bożego. Próbował określić stosunek natchnienia do objawienia i sposób oddziaływania Boga na człowieka. Autorstwa Boże jest konsekwencją charyzmatu natchnienia. Autor natchniony pisząc korzysta z dwóch źródeł. Jest to: Objawienie ...

Problemy przy czytaniu Biblii

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wstęp do Pisma Świętego
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1071

PROBLEMY PRZY CZYTANIU BIBLII Biblia a prawdy przyrodnicze Prawdy przyrodnicze nie stanowią bezpośredniego orędzia Boga, najczęściej należą do środków społeczno-kulturowych związanych z powstawaniem Biblii. Odkrycia archeologiczne w XIX wieku wskazały na pewne nieścisłości w Biblii, które niektórzy...

Rozwój nauki o natchnieniu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wstęp do Pisma Świętego
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1036

ROZWÓJ NAUKI O NATCHNIENIU Literatura judaistyczna Talmud (Palestyński i Babiloński) - zbiór praw. Bóg przemówił do Narodu Wybranego nie tylko przez proroków (z których największy był Mojżesz), ale też przez ich pisma. Są one pochodzenia Boskiego i należy je uważać na święte w następującej kolejnoś...

Skutki natchnienia od Boga

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wstęp do Pisma Świętego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 763

SKUTKI NATCHNIENIA Żywe słowo Boże Bóg przemawia i działa przez Pismo święte i za jego pośrednictwem objawia siebie i motywy swojego zbawczego działania, pokazując jednocześnie prawdę o człowieku. Hbr 4,12 - słowo żywe i skuteczne. Słowem, w którym tkwi siła, by wrastać, jest Chrystus. Normatywnoś...

Zakres natchnienia i jego rodzaje

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wstęp do Pisma Świętego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1169

ZAKRES NATCHNIENIA Natchnienie wyrazowe Natchnienie obejmuje wszystkie czynności hagiografów i całą treść Ksiąg świętych. Należy więc przyjąć, że rozciąga się też ono na wszystkie pojedyncze słowa (mimo, ze

Pismo Święte o natchnieniu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wstęp do Pisma Świętego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 819

PISMO ŚW. O NATCHNIENIU 2 Tm 3,16 Hiera grammata (ίερα γράμματα) „Święte Pisma” - to wyrażenie nie występuje w Biblii nigdzie poza 2Tm3,16. Możemy jej jednak znaleźć u pisarzy żydowskich: Filona Aleksandryjskiego („Życie Mojżesza II 292, III 39) i

Pojęcie i nazwa Pisma Świętego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wstęp do Pisma Świętego
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1043

POJĘCIE I NAZWA PISMA Pismo święte - zbiór Ksiąg spisanych pod natchnieniem Ducha Św, mających Boga za autora i jako takie przekazane Kościołowi. Zbiór ten składa się z 73 Ksiąg (46 ST i 27 NT). Pisma te powstały w różnym czasie i mają różnych...

Teologia Pisma Świętego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wstęp do Pisma Świętego
Pobrań: 63
Wyświetleń: 931

TEOLOGIA PISMA ŚWIĘTEGO PISMO ŚWIĘTE MÓWI O SOBIE Prorocy - mają świadomość, że wypowiadane przez nich słowa pochodzą nie od nich, lecz są słowami Boga („mówi Bóg”, „wyrocznia Pana”). Prorocy głoszą słowo, które najpierw sami otrzymali. Używają fo...