Problemy przy czytaniu Biblii

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1008
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Problemy przy czytaniu Biblii - strona 1 Problemy przy czytaniu Biblii - strona 2

Fragment notatki:

PROBLEMY PRZY CZYTANIU BIBLII Biblia a prawdy przyrodnicze Prawdy przyrodnicze nie stanowią bezpośredniego orędzia Boga, najczęściej należą do środków społeczno-kulturowych związanych z powstawaniem Biblii. Odkrycia archeologiczne w XIX wieku wskazały na pewne nieścisłości w Biblii, które niektórzy uważają wręcz za błędy (kolumny nieba, ziemia - dysk pływający po wodzie, stanęło słońce... Joz). Rozwiązując ten problem należy posługiwać się następującymi zasadami: zasady ogólne nie może istnieć żadna sprzeczność między pewnymi i prawdziwymi wnioskami nauk ścisłych a twierdzeniami Biblii. (bo Bóg - autor nie może się mylić)
Jeżeli jawi się jakaś pozorna sprzeczność to znaczy, że albo słowa Pisma nie zostały należycie zrozumiane albo twierdzenia naukowe nie są pewne. zasady szczegółowe negatywna Zadaniem Pisma świętego jest doprowadzać do zbawienia, a nie nauczać nauk ścisłych. Bóg mógł objawić ludziom istotę rzeczy, ale nie uczynił tego, bo ludzie i tak by nie zrozumieli. Prawdy przyrodnicze są drugorzędne, nieistotne, najważniejsze są prawdy dotyczące zbawienia. Leon XIII, Augustyn pozytywna Pismo święte opisuje zjawiska przyrody przy pomocy sądów wrażeniowych. Czasem (zwłaszcza w Księgach poetyckich) autor używa przenośni, aby opisać zjawiska przyrody lub opisuje za ich pomocą zjawiska religijne. Używa także mowy potocznej swojego czasu (my też mówimy `słońce wzeszło'). Nie ma w tym błędu logicznego, bo przedmiotem sądu hagiografa nie jest wewnętrzna struktura zjawiska, ale jego zmysłowe ujęcie. Dlatego też Rdz 1,16 nazywająca księżyc wielkim światłem, a gwiazdy małymi nie zawiera błędu. Biblia a prawdy historyczne Celem Pisma świętego jest prowadzić ludzi do zbawienia. Prawdy nauka ścisłych nie są konieczne do zbawienia, natomiast prawdy historyczne są (np. prawda o śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa). Pisarze bliblijni posiadali zmysł historyczny odpowiedni do swoich czasów. Historiografia biblijna jest różna od naszej. Prawdziwie podaje tylko fakty, a chronologię i cytowanie źródeł traktuje dość swobodnie. Człowiekowi Wschodu bardziej zależało na sensie historii niż na faktach (inaczej jest z nami...). Dlatego nie widział nic złego w wybieraniu tylko tych faktów, które ukazywały zamierzone przez niego znaczenie. Ubarwiał i powiększał je dla uwypuklenia sensu (było to normalne wśród ludów Wschodu). Sens i cel historii: Religijny - Panem historii jest Bóg, który w niej realizuje plan zbawienia.
Praktyczny - budujący, wychowujący, pouczający
TEKST PISMA ŚWIĘTEGO MATERIAŁY I NARZĘDZIA MATERIAŁ

(…)

… lub czerwony)
Z włókien cybery papirusowej, sklejano włókna i je wysuszano. Od 3 tys BC w Egipcie.
Skóry zwierzęce
Tusz
Zszyte rzemieniem w kilkumetrową taśmę. Tylko skóry cieląt, kóz i owiec.
pergamin
Atrament chemiczny
W Azji Mniejszej (w Pergamonie)
FORMAT I SPOSÓB PISANIA
Sefer - pierwotne znaczenie - `księga'
Megilla - zwój (doklejano do siebie kawałki i tak tworzono zwój)
Biblos - zwój (tak pisano Septuagintę, NT, księgi liturgiczne i roczniki państw)
Zwoje pergaminowe - takie w większości były w Qumran
W II AC zaczęto odpisywać Biblię przy pomocy kodeksów (do celów prywatnych). Dawniejsze napisy (greckie, semickie) - duże wyraźne litery. Później pisano małymi literami, ciasno stawianymi przez co tekst stawał się mniej wyraźny i trudniej było go dzielić (za względu na brak znaków przystankowych)
JĘZYK…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz