Wprowadzenie do psychologii - wykład 10

Nasza ocena:

5
Pobrań: 595
Wyświetleń: 2898
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wprowadzenie do psychologii - wykład 10 - strona 1 Wprowadzenie do psychologii - wykład 10 - strona 2 Wprowadzenie do psychologii - wykład 10 - strona 3

Fragment notatki:

Wprowadzenie do psychologii. Wykład  2_10:  Rozwój człowieka w ciągu życia 1    Wprowadzenie do psychologii: Wykład 2_10: Rozwój człowieka w ciągu życia      Plan:  1.  Co jest a co nie jest rozwojem?   2.  Koncepcje rozwoju człowieka   3.  Na jakie etapy można podzielić życie człowiek   1.  Okres rozwojowe - przykłady   4.  Sfery rozwoju: rozwój poznawczy, rozwój moralności   5.  Ku czemu zmierza rozwój?    1. Co jest a co nie jest rozwojem?   Rozwój - ciąg zmian, uporządkowanych, pozostających we wzajemnym związku ze sobą.   Zmiany mogą być:   -  Uniwersalne - odnoszą się do każdego człowieka i powiązane są z wiekiem   biologiczne dojrzewanie organizmu   uniwersalne zmiany społeczne   -  “Zegar społeczny określa kolejność doświadczeń kulturowych”   Wspólne - dotyczą pewnej grupy ludzi (np. grupy pokoleniowej)   -  Indywidualne - właściwe tylko dla pojedynczych osób (np. zmiany wywołane  czynnikami traumatycznymi).  Pytania psychologii rozwojowej:   A. Brzezińska:   Co się rozwija? Po co się rozwija? Jak się rozwija? Dlaczego się rozwija?   P.E. Bryant, A.M. Colman:   Czy rzeczywiście w ciągu życia zachodzą istotne zmiany rozwojowe?   Co w zachowaniu człowieka podlega rozwojowi i kiedy zachodzą poszczególne zmiany  rozwojowe?   Jeżeli przyjąć, że wiele form ludzkiego życia zachowania rozwija się zgodnie z  określonym planem, to jaki jest mechanizm tego zjawiska?    CZYNNIKI ROZWOJU  MECHANIZM ROZWOJU EFEKTY ROZWOJU Natura  •wyposażenie genetyczne  •dojrzewanie    Tempo zmian   •szybkie - wolne  przyspieszone - opóźnione  Kierunek zmian  •różnicowanie/  •                     porządkowanie  •integracja /dezintegracja  •strukturyzacja/  Interakcja  •dopasowanie   •    osoba  -  środowisko     Dynamika zmian  •czas trwania faz  •rytm zmiany faz  Sens / cel  zmian  •samodzielność  •odpowiedzialność  •tożsamość Kultura  •środowisko materialne   • i  społeczne  •uczenie się Charakter zmian  •płynny - skokowy  •ciągły  - stadialny  •lokalne globalne       Wprowadzenie do psychologii. Wykład  2_10:  Rozwój człowieka w ciągu życia 2        Modele zmiany rozwojowej        Liniowy  Stadialny  Cykliczno – fazowy  Zmiana  Dodawanie do siebie  elementów  Obecne nowe i stare  struktury   Nowa całość powstaje ze starych i  nowych elementów  Etapy zmiany  Nie ma  Progres  Plateau  Progres  Plateau  Regres  Kryzys  Kategorie opisu  Tempo zmian  Rytm i dynamika zmian  Domykanie się cyklu rozwojowego   Przechodzenie do następnej fazy  cyklu    Metody badawcze w psychologii rozwojowej  

(…)

… - modele mieszane
Zmieniający się system jest elastyczny, zależy od wielu czynników, zmiany dokonują się
selektywnie i zmierzają w kierunku wielu możliwych punktów.
Erik Erikson- stadia rozwoju psychospołecznego (teoria typu A)
0 - 1;6
Ufność - Nieufność
Podstawowe poczucie
bezpieczeństwa
Niepewność, lęk
1;6 - 3
Autonomia - Wstyd i
zwątpienie
Osiągnięcie samokontroli i
poczucie własnej odrębności
3-6…

Stadium przedoperacyjne (2 - 7)
Egocentryzm, niezdolność rozróżnienia świata fizycznego i psychicznego,
centracja
Stadium operacji konkretnych (7 - 11)
Pojęcie stałości, brak abstrakcji
Stadium operacji formalnych (powyżej 11 roku życia)
Rozwój moralny - stadia wg Kohlberga
4
Wprowadzenie do psychologii. Wykład 2_10: Rozwój człowieka w ciągu życia
Poziom I: Przedkonwencjonalny (0 - 9)
Poziom II…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz