Koncepcja humanistyczna - opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1162
Wyświetleń: 5824
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Koncepcja humanistyczna - opracowanie  - strona 1 Koncepcja humanistyczna - opracowanie  - strona 2 Koncepcja humanistyczna - opracowanie  - strona 3

Fragment notatki:

Józef Kozielecki (ur. 17 października 1936 w  Wiln ie) – polski ps ycholog, p rofesor  Uniwersytetu Warszawskiego (od 1977  r.) Znawca  transgresji. Prowadził badania naukowe i wykłady na uczelniach zagranicznych – m.in. na  Uniwersytecie Stanford w S tanford i Ind iana University w  Bloomington (USA), uniwersytecie  w Lejdzie  (Holandia), u niwersytecie w  Umea (Szwecja). Autor książek:  Koncepcje psychologiczne człowieka, Psychotransgresjonizm.  Nowy kierunek psychologii, Transgresja i kultura, Społeczeństwo  transgresyjne. Szansa i ryzyko. Józef Kozielecki pisze książki nie tylko psychologiczne i akademickie.  Napisał również powieść  Stary Wachman. Opowieść o godności, która  opowiada o przyjaźni Polki, Żydówki i Niemca w czasach wojny. Po  zamachach na  World  Trade Center Kozielecki napisał również książkę Ameryka w mroku, gdzie połączył swój talent pisarski z wiedzą psychologiczną. Jego specjalnością  jest psychologia  poznawcza. Pracuje w Katedrze Psychologii Poznawczej  Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, jest członkiem Komitetu Nauk Psychologicznych  PAN i członkiem krajowym rzeczywistym Wydziału I Nauk Społecznych PAN. { Koncepcja humanistyczna Psychologia  humanistyczna  powstała  w  latach  sześćdziesiątych,  jest  więc  tworem  naszego  pokolenia.  Jednym  z  twórców  tej  koncepcji  jest  m.in.  Heath,  Rogers  czy  Maslow-  to  wg  niego  koncepcja  ta próbuje odkryć  mocne  strony  człowieka. Psychologowie humanistyczni  podkreślają, że człowiek, który chce  żyć zgodnie ze swoją naturą, musi  stanowić z nią harmonijną całość,  której podstawowe składniki- ,,ja”  i ,,organizm” stworzą spójny system,  zwany  osobą . Podstawową właściwością natury ludzkiej  jest   rozwój .  Rozwój uwarunkowany jest przez czynniki  wewnętrzne. Tworzenie nowych, bardziej dojrzałych  sposobów zachowania i odrzucanie starych wiąże się z  odpowiedzialnością i wytrwałością. Przeszkodą w  prawidłowym rozwoju człowieka mogą być  spowodowane wrogimi i napiętymi stosunkami z  innymi ludźmi, a także błędnym wyobrażeniem o  samym sobie.  Wg. zwolenników koncepcji humanistycznej rozwój  uwarunkowany wewnętrznie jest najważniejszą  właściwością natury ludzkiej i świata. Jest darem,  którego człowiek, nie zawsze umie wykorzystać. Rozwój Kolejnym ważnym punktem jest  motywacja . Psychologowie  humanistyczni przyjmują, iż  decydującym czynnikiem  prowadzącym do konkretnego  działania człowieka jest dążenie do  samorealizacji. Przejawem jej może być miłość, 

(…)

…) Formułowanie tożsamości, która pozwala
odpowiedzieć na pytanie „kim jestem”, która jest
względnie stabilnym układem w zmieniającym się
świecie.
Przełom psychologii czy wiązka
oryginalnych idei?
jakim mówi się o rewolucjach dokonanych przez Galileusza,
Darwina, Freuda i Marksa, rewolucjach które zmieniły sposób
myślenia i stworzyły nowy obraz człowieka oraz
społeczeństwa…”
Abraham Maslow

Człowiek autentyczny to taki, który uświadomił sobie fakt swej
samotniczej egzystencji, który pojmuje że jest nicością-jest
skazany na śmierć.
Jean-Jacques Rousseau
Istnieje wiele źródeł energii
organizmu, wiele sił
napędowych które są
dążeniem do samorealizacji i
aktualizacji potencjalnych
szans.
Głównym celem
wychowania i
samowychowania powinno
być kształcenie
Główną rolę w życiu
jednostki odgrywają
aktualne doświadczenia,
więc to co odbywa…

psychologii
humanistycznej, twórca
psychoterapii
zorientowanej na klienta.
Jean-Jacques Rousseau
(1717-1779) francuski pisarz, filozof i
pedagog, twórca koncepcji swobodnego
wychowania, której zasady przedstawił w
traktacie Emil, czyli o wychowaniu (1762).
Wszystko jest dobre, co z rąk Stwórcy
pochodzi, wszystko paczy się w rękach
człowieka – takimi słowami rozpoczyna się
Emil.
Rousseau podzielił młodość…
… Plateau. Artystyczna wizja
doświadczenia psychodelicznego.
Dwa stanowiska wobec
wiedzy psychologicznej:
Charakter eklektyczny
Jego zwolennicy uważają, że
każdy kierunek badań
Charakter klasyczny
Charakter klasyczny
Klasykami są uczeni, nauczyciele,
menadżerowie czy lekarze, którzy uważają, że
Abraham Maslow
(1908-1970)-amerykański
psycholog, autor teorii
hierarchii potrzeb. Jeden
z najważniejszych…

przedstawicieli nurtu
psychologii humanistycznej
i psychologii transpersonalnej.
W latach 50. XX wieku wraz
z Carlem Rogersem i Rollo
Mayem utworzył psychologię
humanistyczną, określaną jako
”Trzecia Siła”, będącą
alternatywą wobec szkół
ortodoksyjnej psychoanalizy
z jednej, a behawioryzmu
z drugiej strony.
Carl Rogers
(1902-1987)amerykański psycholog
i psychoterapeuta, jeden
z głównych
przedstawicieli…
… na pacjencie (Rogers).
Pacjent samodzielnie określa własne problemy. Sukces
tej terapii uzależniony jest głównie od postawy terapeuty.
Postawa ta powinna opierać się na 3 zasadach:
-zachowanie terapeuty musi być zgodne z jego
prawdziwymi przekonaniami;
-psycholog musi bezwarunkowo szanować i akceptować
pacjenta takim, jakim aktualnie jest;
-terapeuta powinien zrozumieć przeżycia i czynniki, które
blokują…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz