test próbny

Nasza ocena:

5
Pobrań: 826
Wyświetleń: 2618
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
test próbny - strona 1 test próbny - strona 2

Fragment notatki:


WPROWADZENIE DO PSYCHOLOGII Test próbny 24.01.2011 Zjawisko ruchu pozornego wykazało nieadekwatność: Zasady stałości
Działanie psychologów postaci przypada na okres pierwszej ćwierci XX wieku.
Psychologia Wundta: paraleliz, introspekcyjna psychologia eksperymentalna, emergentyzm. NIE: psych. Społ.- kult.
Istotą stanowiska Fechnera było: poszukiwanie możliwości mierzenia zjawisk psychicznych
Ze szkołą wurzburską wiąże się pojęcie : tendencji deterministycznej.
Prawo Fechnera- Webera dot.: Wrażeń. Zgodnie z Jamesem: - Żadne wrażenie się nie powtarza, - Świadomość jest skierowana na zewnątrz
-Psych. Powinna zajmować się tym, co niejasne
8. Psychofizyczna jedność człowieka jest podkreślana przez Arystotelesa.
9. Gruntowna krytyka jaźni, substancji i przyczynowości: Hume
10. Przedstawiciel tzw. Funkcjonalizmu genetycznego : Thorndike
11. REFKLEKSJA to termin stosowany przez Locka na doświadczenie życia wewn.
- Brentano- RETROSPEKCJA (brak introspekcji)
12. Zgodnie z Humem JA to: nazwa dla wiązki percepcji.
13. Funkcjonalizm genetyczny prowadzi badania obiektywne.
14. Odwoływanie się do tzw. Zmiennej pośredniczącej : zastosowanie zasad operacjonalizmu
15. Rozpatrywanie człowieka głownie przez pryzmat jego duszy: Św. Augustyn (~Platon)
16. Obserwacjonizm: Skinner
Operacjonalizm: Tolman
17. Tożsamość JA zdaniem Jamesa: opiera się na działaniu tożsamości.
18. Mechanizmy obronne to nieświadoma nawykowa forma radzenia sobie z konfliktami.
19. Powstanie superego wiąże się z identyfikacją.
20. Samotranscendencja polega na: 21. Wyodrębnienie psychologii jako nauki wiązało się z:
- badania eksperymentalne
- laboratorium
22. ,,Poprzeczny przekrój” przez świadomość: psychologia strukturalna
- funkcjonalna- podłużny, w działaniu
23. ,,Pierwszy akt ciała materialnego posiadającego możności duszy” (def. Duszy)- Arystoteles
24. Tzw. Zachowanie przesądne interpretowane były przez behawioryzm jako: przykład zastosowania warunkowania instrumentalnego (sprawczego).
- warunkowanie klasyczne: Mały Albert
25. Psych. Klasyczna czerpała inspirację z: empirystów brytyjskich
26. Określenie ,, zachowanie molarne ” oznaczało: przypisywanie pewnych charakterystyk całościowych.
27. Poznawanie i rozumienie siebie to wartości: appolińskie
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz