Behawioralna koncepcja rozwoju psychologii

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1274
Wyświetleń: 5530
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Behawioralna koncepcja rozwoju psychologii - strona 1 Behawioralna koncepcja rozwoju psychologii - strona 2 Behawioralna koncepcja rozwoju psychologii - strona 3

Fragment notatki:

Dokument ma 11 stron i porusza zagadnienia takie jak: psychologia klasyczna, behawioryzm, John Watson, schemat S-R, osobowość, Skinner, odruchy bezwarunkowe, zmiany w behawioryzmie, atak na psychologię klasyczną, neobehawioryzm, radykalny behawioryzm, zachowanie operatywne, zachowanie reaktywne, schemat S-O-R, redukcjonizm, konstruktywizm, Donald O. Hebb, teoria Hebla, Clark L. Hull, Edward C. Tolman.

BEHAWIORALNA KONCEPCJA ROZWOJU PSYCHOLOGII
Samo wyodrębnienie psychologii, jako dziedziny nauki było trudne i nie obyło się bez sprzeciwu profesorów filozofii, czego przejawem może być m.in. fakt, że psychologia była jeszcze w XX wieku traktowana, jako specjalność zakresu filozofii - obok logiki, etyki, estetyki.
W chwili powołania nowej nauki uważano za jej właściwy przedmiot zjawisko świadomości. W czasie kształtowania się psychologii dominowała filozofia empiryczna uznająca doświadczenie za podstawę poznania ludzkiego. Dlatego tez psychologia ta nazywana jest psychologią empiryczną, w odróżnieniu od dotychczasowej psychologia racjonalnej opartej na samym rozumowaniu. To, że tylko doświadczenie może zapewnić psychologii charakter naukowy utrzymało się do dnia dzisiejszego, ale dzisiaj uważane jest za tak oczywiste, że używanie wyrazu „empirycznej” przestało być potrzebne.
Psychologowie klasyczni przejęli doświadczenie od Johna Locke'a, który wyróżnia doświadczenie zewnętrzne i wewnętrzne. Doświadczenie zewnętrzne jest podstawą nauk przyrodniczych, umożliwia poznanie świata fizycznego. Natomiast doświadczenie wewnętrzne umożliwia poznanie przez człowieka własnych przeżyć, doznań, myśli. Zmiany w biologii ewolucyjnej nastąpiły po opublikowaniu książki Darwina w 1859 roku. Psychologia podążyła inną drogą. Zygmunt Freud, który prowadził badania kilkadziesiąt lat później, znajdował się pod dużym wpływem Darwinowskiej teorii ewolucji w drodze doboru naturalnego. Podobnie Wiliams James. Jednak w latach dwudziestych XX wieku psychologia odeszła od teorii ewolucji na rzecz radykalnego behawioryzmu, który panował w tej dziedzinie przez następne pół wieku. Większość z istniejących koncepcji psychologicznych człowieka powstała na początku XX wieku. Jedna z tych koncepcji był behawioryzm, który powstał jako wyraz sprzeciwu wobec psychologii klasycznej.
John Watson nazywany prekursorem Behawioryzmu w sposób zdecydowany skrytykował psychologię klasyczną w swej książce „Behawiorum” , wydanej w 1913 roku. Przeciwstawili się w niej potrzebie i możliwością badania świadomości człowieka, a nawet był bliski zaprzeczenia istnienia czegoś takiego jak świadomość. Wystąpienie Watsona spotkało się z falą ostrego sprzeciwu europejskich psychologów. Próbę wyeliminowania z psychologii badań nad świadomością potraktowano, jako atak na godność ludzką. Watson nie zlikwidował badań nad świadomością, ale wprowadził do psychologii pomijane dotychczas badania nad zachowaniem zewnętrznym, wykorzystując dotychczasowe badania nad zwierzętami. Nie widział powodu, żeby badań takich nie przeprowadzić na ludziach. Dało to początek rozwojowi behawioryzmu, jako nauki o zachowaniu. Zwierzęta zostały dla behawiorystów głównym modelem człowieka. Badając zwierzęta wysuwali oni wnioski dotyczące zachowania ludzi. Jak już wspomniałem twórcą koncepcji behawiorystycznej był John Watson, który 23 lutego 1913 roku na posiedzeniu Nowojorskiego Oddziału Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego na terenie uniwersytetu Columbia w swoim wykładzie dal wyraz swemu przekonaniu, że świadomość w

(…)

…, to zachowanie typu sprawczego (tzw. Operatywne), kiedy reakcje wydaje się spontanicznie i niełatwo jest wykryć wywołujące ją bodźce. Odpowiada mu warunkowanie instrumentalne, które reprezentuje Skinner. Drugim rodzajem zachowania jest zachowanie reaktywne, kiedy to reakcja następuje po bodźcu, wówczas odpowiada mu warunkowanie klasyczne typu Pawłowskiego.
Skinner rozwinął szerokie badania nad rozmaitymi…
… społecznego.
Watson wytyczył drogę behawioryzmowi, którą poszli inni psychologowie, możemy tutaj wymienić takie nazwiska, jak: B.F. Skinner, E.C. Tolman, C.L. Hull i inni. Samo podejście behawiorystyczne wyrasta z prac asocjacjonistów, takich jak I. Pawłow, E. Thorndike. Pawłow badał odruchy warunkowe i bezwarunkowe oraz zjawiska warunkowania klasycznego, natomiast prace Thorndike dotyczyły warunkowania…
…), to będzie powtarzane w przyszłości, jeżeli nie, to wówczas nie będzie powtarzane. Skinner zauważał głównie reakcje i ich wzmocnienia, w odróżnieniu od klasycznych behawiorystów, którzy zwracali uwagę na bodźce i manipulowanie nimi przez łączenie bodźców obojętnych bodźcami aktywnymi.
Skinner krytykował próby wiązania reakcji z bodźcami za pomocą zmiennych pośredniczących, jego zdaniem neobehawioryści reprezentujący…
…, nie przekraczając granic wyznaczonym pozytywistycznym postulatem ograniczenia się do danych obserwowalnych. Watsonowska zasada powtarzania wg Skinnera nie wyjaśnia wystarczająco uczenia się, a zarazem całego zachowania. Za podstawę przyjął on zasadę wzmocnienia pozytywnego lub negatywnego, które przejął od Pawłowa i Thorndike'a.
Skinner uważał, że wzmocnienie może umożliwić powstanie zachowania sprawczego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz