Sposoby rozumienia normalności Rosenhan,Seligman

Nasza ocena:

5
Pobrań: 952
Wyświetleń: 2492
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sposoby rozumienia normalności Rosenhan,Seligman  - strona 1 Sposoby rozumienia normalności Rosenhan,Seligman  - strona 2 Sposoby rozumienia normalności Rosenhan,Seligman  - strona 3

Fragment notatki:

Ryn. Notatka składa się z 11 stron.
Rozdział I - Sposoby rozumienia normalności , Rosenhan, Seligman Co to znaczy, gdy mówimy, że ktoś jest nienormalny? Skąd wiemy, że dana osoba jest nienormalna?: przypadek Joyce Brown Nie ma precyzyjnych definicji patologii, ani wolnych od błędów sposobów jej rozpoznawania. Mimo to patologia jest rozpoznawana wszędzie, w każdej kulturze i niemal przez każdego. Czasem wrażenie nienormalności pojawia się w sposób wyraźny i jednoznaczny, w innych przypadkach pojawią się spory co do takiej oceny (przykłady: przypadki Dona, Vanessy i Carli). Trudność w definiowaniu patologii : nie istnieje żaden element (właściwość), który byłby wspólny wszystkim przypadkom patologii, czyli warunek konieczny , oraz żaden element (właściwość) wspólna wszystkim przypadkom normy, wyróżniająca przypadki nienormalności od przypadków normalności, czyli warunek wystarczający . Podobieństwo rodzinne : jako sposób rozpoznawania patologii: czy dane zachowanie, myśl, lub osoba zawiera rodzinne podobieństwo (wiele wspólnych cech) do zachowań myśli i osób, których wszyscy uznajemy za nienormalnych. Wymaga to stworzenia listy właściwości patologii , różnych elementów, które przemawiają za nazwaniem danego zachowania nienormalnym, a im więcej ich jest i wyraźniejszych , tym bardziej prawdopodobne, że dane zachowanie, myśl, osoba uznane zostaną za nienormalne. ELEMENTY (WŁAŚCIOWOŚCI) NIENORMALNOŚCI: Cierpienie: Patologia boli; nazywamy ludzi nienormalnymi gdy przeżywają cierpienie psychologiczne ; im bardziej cierpią, tym bardziej jesteśmy pewni patologii
Cierpienie nie jest warunkiem konieczny , nie musi być obecne w zachowaniu uznanym za nienormalne
Cierpienie nie jest też warunkiem wystarczającym , bo jest powszechne w normalnym życiu; przy braku innych elementów nienormalności, smutek i cierpienie nie zostaną za takie uznane
Trudności w przystosowaniu: Zasadniczy element w procesie diagnozy nienormalności: czy zachowanie jest: funkcjonalne , adaptacyjne , czy umożliwia osiąganie pewnych celów Biologiczna miara adaptacyjności zachowania, lub cechy: Umożliwia zachowanie gatunku Umożliwia dobre funkcjonowanie jednostki Umożliwia dobre funkcjonowanie społeczności Znaczenie adaptacyjności w psychologii: umożliwienie dobrego funkcjonowania jednostki i społeczeństwa Dobre funkcjonowanie jednostki: zdolność do pracy, utrzymywania satysfakcjonujących kontaktów z innymi ludźmi, miłości i poczucia osobistego szczęścia; zaburzają je lęk i depresja Dobre funkcjonowanie społeczeństwa: np. mordercy, tzw. psychopaci (ale: dobrze radzi sobie w życiu społecznym, czuły mąż ojciec, a popełnia przestępstwa bez wyrzutów sumienia)

(…)

…, lub zmuszano do przyznania się; brak „należytego procesu”
Jedynym lekarstwem na czary było uśmiercenie czarownicy: na kontynencie europejskim: spalenie na stosie; w Anglii i koloniach: powieszenie. Od połowy XV wieku do połowy wieku XVII zginęło ponad 100 000 kobiet.
II. Przyczyny somatyczne - wyjaśnienia psychofizyczne
Wyjaśnianie zaburzeń psychicznych - kładąc nacisk na przyczyny somatyczne np. prehistoryczne trepanacje czaszki jako zabieg chirurgiczny przeciw silnym bólom głowy. Jednym z pierwszych zaburzeń psychicznych wyjaśnianych w ten sposób była histeria. Jej główną przyczyną były wędrówki macicy; występowała u kobiet; do jej objawów należały:
Napady padaczko-podobne
Bóle w różnych częściach ciała
Bezgłos
Bóle i zawroty głowy
Niedowłady
Ślepota
Chromanie
Apatia i melancholia
Macica (z gr…
… widzenia zaburzeń psychicznych - wynikło z badań nad histerią: mesmeryzm, Charcot - hipnotyzm
Z czasem wysunięto hipotezę, że hipnoza wywołuje efekt terapeutyczny dzięki psychologicznej sugestii - „psychoterapia” stała się dopuszczalnym sposobem leczenie osób z zaburzeniami psychicznymi
Pod koniec XIX wieku hipnoza rozpowszechniła się w Europie i Stanach Zjednoczonych jako technika leczenia zaburzeń…
… (uważając, że dysponują mocami)
Osadzano w więzieniach
Leczono
Porzucano
W różnych okresach historycznych i w odmiennych kulturach występowały różne postacie zaburzeń zachowania (np. wiek XIX - wiekiem histerii).
Poglądy na istotę zaburzeń psychicznych zmieniają się wraz ze zmianą wartości - rozumienie normalności i odchyleń od niej wyznaczają dominujące wartości.
DOMNIEMANE PRZYCZYNY ZABURZEŃ ZACHOWANIA…
… cierpią na podobne objawy - podłoże seksualne histerii (do dziś akceptowane). Setki lat później nastała wiara w animalizm - przekonanie, że istnieje niezwykłe podobieństwo między ludźmi obłąkanymi, a zwierzętami; podobnie jak zwierzęta obłąkani:
Nie mogą się opanować - wymagają ścisłej kontroli
Bywają gwałtowni - nagle, bez przyczyn zewnętrznych
Bez protestu mogą żyć w okropnych warunkach
Wraz z rozwojem…
… zgodności zachorowania na schizofrenię w parach bliźniąt jednojajowych wyniósł 50%, a dwujajowych 10% - wynika z tego, że istnieje przyczynowy wpływ czynników genetycznych, ale nie wyłączny - środowisko również musi mieć wpływ na przyczynę
3) Czynniki biochemiczne jako etiologia
Hipoteza dopaminowa, dotycząca schizofrenii - zakłada, że wynika ona z braku równowagi biochemicznej, czyli nadmiaru dopaminy w mózgu
Najważniejszy dowód: leki łagodzące objawy schizofrenii obniżają poziom aktywnej dopaminy w mózgu, blokują dostęp naturalnie występującej dopaminy do receptorów, wiążąc się z tymi komórkami - zmniejszają halucynacje, urojenia, poprawiają koncentracje, sprawiają, że objawy są mnie dziwaczne
4) Czynniki neuroanatomiczne jako etiologia
Zaburzenia anatomiczne: nieprawidłowe funkcjonowanie pewnych…

Przyczyny biochemiczne tego zaburzenia: blisko nowo odkrytych genów - markerów na chromosomie 11, znajduje się gen kodujący hydroksylazę tyrozyny: enzym kontrolujący wytwarzanie katecholamin, których niedobór może powodować depresję
Leczenie w modelu biomedycznym
Z założeń modelu bezpośrednio wynika sposób leczenia: za pomocą leków i innych czynników chemicznych należy skorygować funkcje mózgu - poprzez…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz