Psychopatologia ćwiczenia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 840
Wyświetleń: 2919
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Psychopatologia ćwiczenia - strona 1 Psychopatologia ćwiczenia - strona 2 Psychopatologia ćwiczenia - strona 3

Fragment notatki:

.. Notatka składa się z 16 stron.

Pojęcie normy prawnej
Norma oznacza wypowiedź skierowaną do danej osoby lub grupy osób, zawierająca nakaz, zakaz lub dozwolenie określonego zachowania się (wzór powinnego zachowania). Normy prawne istnieją obok innych norm, z których można wyróżnić obyczaje, normy moralne oraz religijne. Wszystkie wymienione normy mogą stanowić inspirację lub genezę powstania określonej normy prawnej. Normę prawną charakteryzuje m.in. to, że odnosi się tylko do czynów a nie do myśli. Ponad to obyczaje etc. nie są zwykle spisane i ogłoszone, choć i bez tego skutecznie funkcjonują w określonej grupie. Tymczasem normy prawne zawarte są w przepisach prawa zawartych w aktach normatywnych. Poszczególne rodzaje norm odróżnia również rodzaj sankcji przewidzianej za jej nieprzestrzeganie. W przypadku norm prawnych, sankcja ta poparta jest autorytetem państwa, które posiada monopol na egzekucję poszczególnych przepisów prawa.
Norma prawna skierowana jest do adresata, który zobligowany jest do określanego w normie zachowania się. 
 
Podziały norm prawnych
Istnieje kilka różnych podziałów norm prawnych. Niżej przedstawione zostały najpopularniejsze z nich:

a. Ze względu na adresata:
• indywidualne - gdzie adresat normy określony jest imiennie, dokładnie wskazany, 
• generalne - gdzie adresat określony jest rodzajowo (szeroka grupa adresatów),

b. Ze względu na okoliczności:
• abstrakcyjne - norma odnosi się do nieoznaczonych, potencjalnych zdarzeń, 
• konkretne - norma odnosi się do dokładnie określonego zdarzenia,

HIPOCHONDRIA:
- zazwyczaj objawy pojawiają się po 30 roku życia
- charakteryzuje się różnorodnymi i uparcie podtrzymywanymi skargami na potencjalną chorobę somatyczną, pomimo braku jakichkolwiek dowodów
- objawy te nie ograniczają się do żadnego wzorca objawów wyrażają nadmierną troskę o sprawy z
Diagnoza zaburzeń afektywnych, kryteria różnicowania:
- zmiany nastroju, lęk
- stopień nasilenia objawów i ich ilość
- naprzemienność występowania depresji i manii(cyklofrenia)
- czas utrzymywania się - tendencje do nawracania
- brak lub współwystępowanie z innymi zaburzeniami
- wpływ na funkcjonowanie, poczucie choroby
Typy, kategorie zaburzeń afektywnych:
a) depresja:
- epizod depresji łagodny
- epizod depresji umiarkowany
- epizod depresji ciężki BOP
- epizod depresji ciężki z objawami psychotycznymi
- depresja nawracająca
- dystymia: uporczywe zaburzenia(smutek,lęk,złość)
b) epizod maniakalny:
- hipomania
- mania BOP
- mania z objawami psychotycznymi
c) cyklotymia: utrwalone zaburzenie nastroju
d) zaburzenia afektywne dwubiegunowe
Objawy podstawowe epizodu depresyjnego(objawy osiowe, podstawowe, powodują objawy wtórne):
a) obniżenie nastroju: ma charakter doświadczania przygnębienia, smutku, bezwartościowości, niemożność doświadczania emocji pozytywnych, stany zobojętnienia(ani plus ani minus)
b) obniżenie napędu psychoruchowego: spowolnienie ruchu, gipkosci, procesów poznawczych, osłupienie, zwolnienie tempa myślenia, poczucie niesprawności intelektu
c) zaburzenia rytmu okołodobowego i objawy somatyczne: - zaburzenia snu i czuwania: skrócenie snu nocnego i jego spłycenie, zwiększenie potrzeby snu w dzień podczas braku wyraźnych zaburzeń snu nocnego
- zaburzenia układu autonomicznego: brak hamowania kortyzolu(hiperkortyolemia), bóle głowy w okolicy karku, potylicy, bóle opasujące głowy, zaparcia, brak łaknienia
d) lęk: falujące nasilenie, może osiągać znaczne nasilenie i ujawniać się w sferz

(…)

… lub odbytnica, ból w trakcie menstruacji, kontaktu seksualnego czy oddawaniu moczu
- dwa objawy żołądkowo-jelitowe: wzdęcia, biegunka, nietolerancja różnych pokarmów lub wymioty(z wyłączeniem ciąży)
- jeden objaw seksualny: oziębłość lub dysfunkcja seksualna, nieregularne miesiączki
- jeden objaw pseudoneurologiczny: uszkodzenie sensoryczne lub motoryczne np. utrata czucia, mimowolne skurcze mięśni w ręku…
… te powstają w umyśle osoby. Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjwne mogą być z przewagą na kompulsje lub obsesje albo też mieć postać mieszaną. Jedną z odmian zaburzenia o-k może być spowolnienie psychoruchowe.
Bodziec sygnalizujący zagrożenie->jądra wzgórza->ciało migdałowate->2 drgi:
- szybka reakcja, ścieżka na skróty
- reakcja wolna(hipokamp i kora nowa)
HIPOKAMP: integruje informacje pochodzące ze środowiska i organizmu co wpływa za regulację procesów emocjonalnych i poznawczych.
Panika może wystąpić na skutek nadpobudliwości ciała migdałowatego, spowodowanego nadmiernym wydzielaniem peptydu zwanego cholecystokininą.
BENZODIAZEPINY-DIZEPAM(Relanium) oddziałują w ośrodkowym UN na receptory GABA, które blokują, co może powodować nagłe napady paniki, senność, osłabienie pamięci oraz blokowanie napady padaczki…
…. umiejętność czytania, pisania, mówienia pozostają takie same poza brakiem pamięci.
Uszkodzone zostają pamięć autobiograficzna i epizodyczna, a proceduralna(czynności), semantyczna(język, koncepcje), wyobrażeniowa(percepcja) i krótkotrwała zostają nienaruszone.
FUGA: wycofywanie i uciekanie od problemów popadając w stan amnezji. Osoba nie tylko wchodzi w stan amnezji ale oddala się os swego środowiska…
… ROZUMIENIE TRAUMY:
- trauma jako bodziec uaktywniający konflikt wczesnodziecięcy okresu edypalnego.
- trauma jako bodziec naruszający ochronę przeciwbodźcową i funkcje ego.
- trauma jako przymus powtarzania dominującej funkcji aparatu psychicznego polegającej na wiązaniu napięcia i eliminowaniu pobudzenia.
TRAUMA INFANTYLNA: pojawia się w okresie wczesnodziecięcym w sytuacji gdy dziecko na skutek frustracji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz