Seligaman - Zaburzenia osobowości

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1057
Wyświetleń: 3570
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Seligaman - Zaburzenia osobowości - strona 1 Seligaman - Zaburzenia osobowości - strona 2 Seligaman - Zaburzenia osobowości - strona 3

Fragment notatki:

Ryn. Notatka składa się z 9 stron.
ROZDZIAŁ 9
ZABURZENIA OSOBOWOŚCI: OSOBOWOŚC- stosunkowo stabilne psychiczne i behawioralne właściwości jednostki, jej sposobu patrzenia na świat i odniesień do niego.
ZABURZENIA OSOBOWOŚCI- trwałe wzorce niefunkcjonalnego postępowania. U cierpiących na nie obserwuje się nieelastyczne, nieprzystosowawcze wzorce lub cechy, które wpływają na sposób myślenia, reakcje emocjonalne, stosunki międzyludzkie i panowanie nad impulsami.
DIAGNOZOWANIE
Zaburzenia osobowości kodowane są zgodnie z DSM- IV na osi II, to znaczy, że nie mają wyraźnych objawów, oraz cierpienie w nich jest mniejsze niż w przypadku zaburzeń osi I, takich jak schizofrenia.
Często zdarza się, że jednostka cierpi na kilka współwystępujących zaburzeń osobowości.
Współwystępowanie zaburzeń może wiązać się z nadużywaniem określonych substancji.
WYMIARY OSOBOWŚCI:
Zaburzenie osobowości stanowi skrajny wymiar pewnego kontinuum cech i zachowania jednostki (podejście dymensjonalne);
„ Wilka Piątka ”- istnienie 5 wymiarów osobowości:
Ekstrawersja;
Sumienność;
Zgodność (ugodowość);
Otwartość na doświadczenie;
Neurotyczność (stabilność emocjonalna).
R. Cloninger- biologiczne podstawy wymiarów osobowości. Poszczególne wymiary odpowiadają różnym systemom neuroprzekaźnictwa w mózgu. W mózgu istnieją trzy systemy (aktywacji behawioralnej, zahamowania, utrzymywania), a każdy z nich opiera się na działaniu trzech neuroprzekaźników: dopaminy, serotoniny i norepinefryny. Każdy z tych systemów łączy się z trzema wymiarami osobowości: poszukiwaniem wrażeń, unikaniem bólu, uzależnieniem od nagrody. Wprowadzono jeszcze trzeci wymiar: wytrwałość, oraz trzy wymiary charakteru: samosterowalność, gotowość do współpracy, i autotranscendencję.
Rozwój zaburzeń:
Zaburzenia osobowości nie można zdiagnozować wcześniej niż przed okresem dorosłości (osobowość wcześniej nie jest ukształtowana);
Można postawić diagnozę osobność w wieku dojrzewania, jeśli istnieją jasne przesłanki;
Istnieje tendencja mężczyzn do ujawniania zaburzeń antyspołecznych i pranoidlanych, a u kobiet do prezentowania osobowości histrionicznej;
Zaburzenia osobowości u kobiet skutkują mniejszym upośledzeniem funkcjonowania społ niż u mężczyzn;
Na rozwój tych zaburzeń może mieć wpływ genetyka, jak i doświadczenia;
GRUPY ZABURZEŃ:
GRUPA A: dziwaczne i ekscentryczne zachowania;
GRUPA B: zachowania dramatyczne, emocjonalne i niekonsekwentne;
GRUPA C: zachowania związane z niepokojem i lękiem.
ZABURZENIA DZIWACZNO- EKSCENTRYCZNE (grupa A):
SCHIZOTYPOWE zaburzenie osobowości:


(…)

… psychofizjologicznych np. spoczynkowa akcja serca, zredukowanie reakcji elektodermalnych- ograniczenie jednostki na cierpienia innych;
Wysoka wrażliwość układu nerwowego stanowi czynnik ochronny przed postawą antyspołeczną (badania Brennan);
Nieprawidłowości w obrębie płata czołowego- niezdolność hamowania zachowań (A. Raine).
Kontekst rodzinny i społeczny:
Dzieci z rodzin ubogich;
Dzieci z rodzin rozbitych…
…:
Brak empatycznej relacji z rodzicami, co doprowadza do fragmentarycznego traktowania własnego „ja”, szczególnym poczuciem pustki i niskiej samooceny;
BORDERLINE:
Objawy:
Niestabilność wielu aspektów codziennego funkcjonowania (emocji, zachowania, poglądów);
Reagowanie impulsywne;
Skłonność do samookaleczania się, a nawet samobójstw;
Nadużywanie różnych substancji psychoaktywnych;
Niestabilność…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz