Sęk Pojęcie normy, normalności i zdrowia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1218
Wyświetleń: 4067
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sęk Pojęcie normy, normalności i zdrowia - strona 1 Sęk Pojęcie normy, normalności i zdrowia - strona 2

Fragment notatki:

Ryn. Notatka składa się z 2 stron.
Sęk „Pojęcie normy, normalności i zdrowia” rozdz.4
Norma - idealny/realny wzorzec własności, normy mają różne odniesienia.
Normalność - zbiór właściwości przypisywanych osobom, grupom, społecznościom, instytucjom, które są zgodne z wzorcem (normą).
Normy w psychologii klinicznej: a) ilościowe - liczba reprezentatywna dla populacji, podstawa do interindywidualnych porównań. Normalność własności określa się jako ich nasilenie, które nie odbiega od przeciętnego w danej populacji (zazwyczaj 1 albo 2 odchylenia standardowe). Normy biologiczne dotyczą: - wzrostu
- masy ciała
- składników chemicznych płynów ustrojowych
- tętna
- ciśnienia
- EEG Normalność psychologiczna dotyczy: - zachowania
- procesów psychicznych
- przekonań
- właściwości jednostki (czas reakcji, zakres i przerzutność uwagi, pojemność pamięci, inteligencja, reaktywność, kontrola emocjonalna).
b) społeczno-kulturowe (obyczajowe) - kulturowo ukształtowane definicje zachowania pożądanego, określają zakres obowiązków związanych z rolami; normalne=typowe dla danej kultury. Normy społeczne mogą być skodyfikowane i zinstytucjonalizowane - normy moralne i prawne. Osoba nie spełniająca norm społeczno-kulturowych, etycznych i prawnych uspołecznionej kultury narusza ład społeczny, zagraża funkcjonowaniu społeczeństwa i rozwojowi jednostek.
c) teoretyczne - stosowane, gdy dane jednostkowe odnosi się do teorii naukowych.
Ujęcia normy i normalności muszą odnosić się do: - wzorów kultury i reguł w niej uczestniczenia
- filozoficznych i psychologicznych koncepcji człowieka
- biologicznych i psychologicznych koncepcji rozwoju człowieka
Sposoby konstruowania pojęć zdrowia: Pojęcie normy i zdrowia omawia się w kontekście patologii i/ biegunowo (normalny-nienormalny, zdrowy-chory), co wynika z modelu biomedycznego (negatywna definicja zdrowia).
Pozytywne pojęcie zdrowia M. Jahody 1958r. dotyczy: - postawy względem „ja” (pozytywna i wysoko samoocena, silne poczucie tożsamości)
- zdolności do rozwoju i samorealizacji
- zdolności integracji doświadczeń
- zdolności autonomii
- zdolności realistycznego spostrzegania świata
- zdolności radzenia sobie z wymaganiami
Koncepcje zdrowia dziś: 1. konstrukcja i rekonstrukcja koncepcji zdrowia w teoriach psychologicznych
2. metateoretyczne refleksje i tworzenie ogólnych modeli zdrowia - porównanie zdrowia i szczęścia przez Tatarkiewicza:
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz