Psychopatologia - strona 2

note /search

Seligman Model biomedyczny

  • Psychopatologia
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1673

Ryn. Notatka składa się z 3 stron. ♠ Badania genetyczne nad zaburzeniami psychicznymi prowadzi się w Stanach na białych szczurach (wiadomo) i Amiszach z Pensylwanii (z racji czystości genetycznej). ♣ Zaburzenia psychiczne uważa się za dysfunkcję somatyczną, no. za defekt chemiczny lub anatomiczn...

Seligman - koszty nadużywania substancji psychoaktywnych

  • Psychopatologia
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1295

Ryn. Notatka składa się z 4 stron. Emocjonalne i finansowe koszty nadużywania sub psychoaktywnych Nadużywanie alkoholu skraca życie o 12 lat. Ponad 50% samobójstw popełnianych jest pod wpływem sub. Ujęcie behawioralne problemu: farmakologia psychofarmakologia: badanie wpływu sub na kom mózgowe ...

Seligman, sposoby rozumienia nienormalności

  • Psychopatologia
Pobrań: 924
Wyświetleń: 2429

Ryn. Notatka składa się z 5 stron. Rozdział 1: Sposoby rozumienia nienormalności Nie istnieją gotowe i ścisłe definicje normy i patologii, gdyż nie istnieje taka cecha, która byłaby wspólna wszystkim przypadkom patologii ani żadna pojedyncza właściwość, która pozwalałaby na rozróżnienie między no...

Taylor-Przystosowanie do zagrażających wydarzeń

  • Psychopatologia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1141

Ryn. Notatka składa się z 3 stron. Taylor „Przystosowanie do zagrażających wydarzeń” Teoria adaptacji poznawczej - jednostka po zagrażającym wydarzeniu przystosowuje się ponownie (koncentracja na 3 sprawach) : 1. szuka sensu zdarzenia (poszukiwanie atrybucji zdarzenia). Przez zrozumienie przycz...

Zawadzki Zaburzenia osobowości

  • Psychopatologia
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1274

Ryn. Notatka składa się z 7 stron. ZABURZENIA OSOBOWOŚCI Zaburzenia układów cech osobowości Osobowość nieadekwatna Brak defektów fizycznych, lecz duża męczliwość, brak wytrwałości ( jeśli się za coś bierze, to szybko to porzuca) I...

Kępiński - Objawy osiowe nerwicy

  • Psychopatologia
Pobrań: 455
Wyświetleń: 2324

Ryn. Notatka składa się z 9 stron. Kępiński „Psychopatologia nerwic” . Objawy osiowe. I. Lęk 1. Formy lęku nerwicowego - lęk - zjawisko powszechne, występujące w większym nasileniu, gdy przeżycia wykraczają poza normę a więc nie jest on objawem specyficznym dla nerwic, ale występuje w każdej ne...

Jourard - Zdrowa osobowość

  • Psychopatologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1162

Ryn. Notatka składa się z 4 stron. JOURARD S.M. WYBRANE DEFINICJE ZDROWEJ OSOBOWOŚCI . słowo „normalny” w medycynie = synonim zdrowia w statystyce - właściwość normy, to co powszechne, przeciętne, reprezentatywne dla danej grupy dawne prace z higieny psychicznej : normalny = człowiek, który ni...

Rosenhan, Seligman- sposoby rozumienia normalności

  • Psychopatologia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 973

Ryn. Notatka składa się z 15 stron. Rozdział I - Sposoby rozumienia normalności , Rosenhan, Seligman Co to znaczy, gdy mówimy, że ktoś jest nienormalny? Skąd wiemy, że dana osoba jest nienormalna?: przypadek Joyce Brown Nie ma precyzyjnych definicji patologii, ani wolnych od błędów sposobów jej r...

Kępiński- Rodzaje nerwic

  • Psychopatologia
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1743

Ryn. Notatka składa się z 9 stron. Kępiński „Psychopatologia nerwic” Rozdz. „Rodzaje nerwic” Nerwica neurasteniczna Zmęczenie - chodzi o osłabienie (n. hiposteniczna) Neurastenia = słabość nerwów Główne objawy to osłabienie (bo jest nadmierna pobudliwość) i rozdrażnienie (patrz niżej) Osłabieni...

Cierpiałkowska - Zaburzenia odżywiania i snu

  • Psychopatologia
Pobrań: 966
Wyświetleń: 2548

Ryn. Notatka składa się z 4 stron. Cierpiałkowska „Zaburzenia odżywiania się i snu” WPROWADZENIE Osobna klasa zaburzeń: Zespoły behawioralne związane z zaburzenia fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi . W ich genezie ważne czynn...