Nurty psychologii klasycznej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1344
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nurty psychologii klasycznej - strona 1 Nurty psychologii klasycznej - strona 2

Fragment notatki:

Różnice indywidualne opierają się na temperamencie i inteligencji a przecież
temperament + inteligencja = osobowość!
Osobowość uchwyca ciągłość istnienia (życia) człowieka - daje poczucie, że jest się tym co było.
Nurty psychologii klasycznej strukturalizm (W.Wundt, E. Titchener) - jest bardzo obecny we współczesnej psychologii (np. psychologia cech, psychoanaliza). Zakłada ona, że psyche człowieka składa się z pewnych elementów. Szuka odpowiedzi na pytania: Co tworzy podstawowy pakiet, na którym buduje się psychikę? Jaka jest kombinacja tych elementów i jaką tworzy ona strukturę? Dlaczego pojawia się taka a nie inna struktura? asocjacjonizm - opiera się na założeniu, że aby zrozumieć myślenie należy zrozumieć prawa kojarzeń. To bardziej styl myślenia niż nurt. Usiłuje odpowiadać na pytanie z czego coś jest zbudowane, w jaki sposób pewne elementy się ze sobą komponują. Swoimi korzeniami sięga aż do Arystotelesa. jest obecny w całej psychologii, np. u Eysenck'a osoba jest zorganizowana na czterech pozycjach. Najniższy to prosta zależność bodziec - reakcja. Powtarzalność bodźca - reakcji powoduje powstanie drugiego poziomu: poziomu nawyków. Trzeci poziom to związek tych nawyków i stworzenie cechy. Czwarty, najwyższy poziom to osobowość, która powstaje poprzez związek cech. funkcjonalizm - czyli psychologia funkcjonalna stawia sobie za cel znalezienie odpowiedzi na pytanie jakim funkcjom psyche służy. Jest widoczny w każdym nurcie psychologii, np. w psychologii ewolucyjnej w kategorii mechanizmów przetrwania. Jest kierunkiem, który wprowadził wymiar skuteczności i użyteczności funkcji (np. u Rottera, Bandury). Połączył człowieka w jedną całość a nie traktował go w kategoriach paralelizmu (równoległości) zjawisk psychicznych, fizjologicznych etc. dzięki temu funkcjonalizm mógł pytać o nadrzędny mechanizm funkcjonowania człowieka. Zawdzięczamy mu całościowy styl myślenia. Na pytanie o źródło/a tego co pcha człowieka do działania odpowiadali inni, np. W. James (adaptacja), S. Freud (psychoanalityka), W. McDougall (instynkt). Dzięki funkcjonalizmowi powstało bardzo wiele teorii. Prekursorami funkcjonalizmu byli J. Dewey i J. Angell. gestalt - psychologia postaci. Twórcami nurtu byli Wertheimer, Köhler i Koffka. Uważali, że doświadczenie nie dość, że jest złożone to szalenie jest istotne to, jakie ma znaczenie np. świadomość nie jakim służy funkcjom ale jakie ma znaczenie. Żeby zrozumieć część należy ją osadzić w całości. Ta sama część w innej całości ma inne znaczenie. Żeby zrozumieć świat fizyczny i psychiczny należy zastosować nadrzędną regułę dominacji całości nad częścią. Na ile całość dominuje nad częścią i na ile ta część spełnia się w całości. Prymat całości nad częścią. Osobowość (a w związku z tym i jego percepcja) to pewna kompozycja dążąca do samorealizacji, harmonii i doskonałości(zasada zamykania). Znaczenie jest kluczowym elementem. Psychologia gestalt wprowadziła paradygmat

(…)

… i doskonałości(zasada zamykania). Znaczenie jest kluczowym elementem. Psychologia gestalt wprowadziła paradygmat. Od tej teorii wyszły inne teorie, min. egzystencjonalna (Frankl), organistyczna (Maslow).
behawioryzm - negował osobowość ale jest istotny dla psychologii osobowości. Przedstawicielem tego nurtu był J. Watson. Behawioryzm zajmuje się zachowaniami zewnętrznymi, które można rejestrować…
…. Starał się połączyć psychologie i filozofię. Dopiero ta teoria jest podstawą psychologii osobowości. Nawiązuje do bytu, ontologii. Żeby zrozumieć człowieka, trzeba go traktować jako osobę (ale nie w znaczeniu gestalt). Osobą jest też zwierzę, grupa społeczna - osoba to jedność ale i różnorodność. Aby ją zrozumieć należy zrozumieć jej relacje z otoczeniem. Osoba może ujawniać się na różnych poziomach…
….: system Kopernikański (heliocentryczna teoria), mechanika I. Newtona, teoria względności A. Einsteina.
Paradygmat to zespół bardziej lub mniej ogólnych założeń nie podlegających negacji.
konstrukcjonizm ≠ konstruktywizm !!!

… słowa „tak”), które następują po możliwych do zidentyfikowania bodźcach takich jak światło lub dźwięk dzwonka. Ponieważ nie było wiadomo dlaczego ten sam bodziec powodował wiele różnych reakcji, uznano, że pomiędzy bodźcem a reakcją musi działać jakaś zmienna pośrednicząca. To spowodowało, że behawioryzm podzielił się na dwa kierunki: redukcjonizm - redukuje osobowość, uważa, że zmiennymi…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz