Wykład 1, Przykłady problemów: człowiek jako istota społeczna:

Nasza ocena:

5
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1750
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład 1, Przykłady problemów: człowiek jako istota społeczna: - strona 1 Wykład 1, Przykłady problemów: człowiek jako istota społeczna: - strona 2 Wykład 1, Przykłady problemów: człowiek jako istota społeczna: - strona 3

Fragment notatki:


WYKŁAD 1 (28/09/10)    Przykłady problemów: człowiek jako istota społeczna:  • dziewczynka czy chłopiec: psychologiczne aspekty płci  • pierworodni, jedynacy, dzieci z rodzin wielodzietnych: rola kolejności urodzenia  • specyfika poznawania innych ludzi: nie tylko przedmiot ale i podmiot, wychodzenie poza  informacje dane  • sympatie i antypatie: miłość i nienawiść  • wpływ społeczny: czy i jak możemy modyfikować swój obraz oraz uzyskiwać określone  zachowania innych    Pytania psychologii społecznej:  • kto zyskuje władzę; co władza robi z ludźmi; jakie są style przywództwa i jakie są ich  konsekwencje  • władza i pieniądze czy bliskie przyjaźnie i miłość? Nastawienie na sukces vs na unikanie  porażki. Motywy społeczne i ich konsekwencje dla jakości życia  • po co ludziom sprawiedliwość? Efekty poczucia niesprawiedliwości  • preferencje i postawy: jawne i utajone  • co z nami robią grupy: konformizm i przesunięcie postaw  • przekonania i postawy w makro skali a funkcjonowanie i rozwój społeczeństwa; potrzeby  społeczne i kapitał społeczny a ekonomia    Naukowa psychologia społeczna:  • psychologiczny opis, wyjaśnianie i przewidywanie procesów (percepcji, konstruowania  schematów, komunikowania się, pamięci, myślenia, emocji, podejmowania decyzji) i  zachowań w sytuacjach społecznych; sytuacja, a nie tylko indywidualne cechy osoby,  wyjaśnia zachowania  • typy sytuacji społecznych: face to face, w grupach, w dużych społecznościach, w obecności  innych zapośredniczonej w wiedzy, stereotypach, postawach  • wymaga: znajomości języka, opisu psychologicznej rzeczywistości, znajomości naukowych  metod gromadzenia informacji (danych) czyli teoria i metoda naukowa    Ważne fakty z historii psychologii społecznej:  • Okres wczesno naukowy – połowa XIX wieku: refleksja teoretyczna, opiera się na danych  empirycznych ale gromadzonych niesystematycznie; trwa do końca I wojny światowej.  Pierwszy eksperyment w 1897 roku. Ważne osiągnięcia:  Norman Triplett – badania nad współzawodnictwem (badania nad rowerzystami)  Gustave Le Bon – prawa psychologii tłumu  Gabriel Tarde – prawa imitacji (naśladownictwa)  • Pierwsze prace zawierające w tytule takie określenia jak „psychologia społeczna”; 1903 rok  Ross i McDougall  • Okres po II wojnie światowej: badanie grup, konfliktów, konformizmu  USA: Kurt Lewin, Leon Festinger, Theodor Newcomb, Solomon Asch, Fritz Heider,  Muzafer i Carolyn Sheriff, Stanley Milgram 

(…)

… nad rolą mniejszości (Serge Moscovivi, C. Flamant),
badania nad tożsamością społeczną i porównaniami społecznymi (J. P. Codol)
Anglia – H. Tajfel
Polska – A. Malewski: pierwsze badania nad sprawiedliwością, integracja
różnych podejść teoretycznych; S. Mika: pamięć a postawy; J. Reykowski:
zachowania prospołeczne; A. Frączek: agresja, percepcja społeczna
Powstaje Europejskie Towarzystwo Eksperymentalnej Psychologii Społecznej (EAESP)
Lata 80-te XX wieku:
„Imperializm poznawczy” (Robert Zajonc), teorie atrybucji (H. Kelley), schematy i skrypty
(Abelson, Fiske), teorie tożsamości społecznej (Tajfel, Turner)
Agresja i konflikty (Fishbein, Staub)
Pomaganie (Eisenberg, Piliavin, Hoffman)
W Polsce: Wojciszke, Reykowski, Skarżyńska, Frączek
Lata 90-te XX wieku:
Poznanie społeczne utajone i jawne…
… za wzbudzanie emocji) nie wywiera wpływu na przysadkę mózgową
(odpowiedzialną za hormony wzrostu)
Lata 80-te XX wieku: stres i brak miłości powoduje zaburzenia snu (a hormon wzrostu
wydzielany jest głównie podczas snu)

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz