Teoria uczenia się transformatywnego wg Jacka Mezirowa-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 553
Wyświetleń: 5292
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoria uczenia się transformatywnego wg Jacka Mezirowa-opracowanie - strona 1 Teoria uczenia się transformatywnego wg Jacka Mezirowa-opracowanie - strona 2 Teoria uczenia się transformatywnego wg Jacka Mezirowa-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

TEORIA UCZENIA SIĘ TRANSFORMATYWNEGO WG Jack'a Mezirowa
Przedmiotem teorii autorstwa znanego amerykańskiego andragoga,
Jack'a Mezirowa jest uczenie się Transformatywne, czyli specyficzny dla
człowieka dorosłego proces uczenia się, polegający na zmianie sposobu,
w jaki nadawane jest znaczenie indywidualnemu doświadczeniu. Strukturą
wykorzystywaną do interpretowania doświadczeń jest tzw. rama odniesienia
Jest to zespół przyjmowanych przez nas założeń (przesłanek) i przewidywań dotyczących stanu rzeczy podlegającemu interpretacji.
W sytuacjach, gdy istniejąca rama nie pozwala na sprawne interpretowanie
nowych doświadczeń, na skutek krytycznej refleksji, może dojść do jej zmiany
Może się to odbyć przez zmianę punktu widzenia lub nawyku mentalnego Zdolność do krytycznej refleksji jest
zdaniem Mezirowa istotą uczenia się ludzi dorosłych, a transformacja - celem
edukacji dorosłych
PODSTAWOWE ELEMENTY KONCEPCJI UCZENIA SIĘ TRANSFORMATYWNEGO 
„ZNACZENIE” TO: FRAGMENT WIEDZY O ŚWIECIE WYRAŻONEJ POJĘCIAMI I SĄDAMI. POZNAWCZA REPREZENTACJA DESYGNATU OKREŚLAJĄCA JEGO CECHY, FUNKCJĘ, PRZYNALEŻNOŚĆ KATEGORIALNĄ 
SPOSOBY NADAWANIA ZNACZEŃ /INTERPRETOWANIA ŚWIATA/
/WG BRUNERA
1/ INTERSUBIEKTYWNY
2/ DZIAŁANIOWY /TEORIA DZIAŁAŃ/
3/ NORMATYWNY
4/ PROPOZYCJONALNY 5/ TRANSFORMATYWNY /wg Mezirowa/ 
UCZENIE SIĘ
1/ PROCES POSŁUGIWANIA SIĘ POSIADANYMI PRZEZ JEDNOSTKĘ ZNACZENIAMI /INTERPRETACJAMI/ DO KIEROWANIA WŁASNYM MYŚLENIEM, DZIAŁANIEM I ODCZUWANEM TEGO, CZEGO DOŚWIADCZA. 
2/ WYKORZYSTANIE DO INTERPRETACJI ODBIERANYCH DROGĄ ZMYSŁOWĄ SPOSTRZEŻEŃ, FORMUŁOWANIA SĄDÓW I USTALANIA PLANÓW DZIAŁANIA: POSIADANEJ PRZEZ JEDNOSTKĘ WIEDZY, USTALONYCH PRZEKONAŃ, PRZEWIDYWAŃ - ZAŁOŻEŃ WYZNACZAJĄCYCH TREŚĆ RAMY ODNIESIENIA /PRZEDROZUMIENIA MATERIAŁU, KTÓRY MA BYĆ INTERPRETOWANY/ 
3/ UCZENIE SIĘ  TO ZŁOŻONY PROCES, KTÓRY OBEJMUJE FORMOWANIE I TRANSFORMOWANIE SIĘ CZŁOWIEKA UKIERUNKOWANE ZARÓWNO NA PRZEKSZTAŁCANIE Z POŻYTKIEM DLA SIEBIE JAK I DLA INNYCH - ŚRODOWISKA, W KTÓRYM CZŁOWIEK ŻYJE (UCZENIE SIĘ INSTRUMENTALNE) ORAZ NA WYPRACOWANIE TAKIEJ FORMUŁY SPOŁECZNEGO KOMUNIKOWANIA SIĘ, KTÓRA POZWOLI MU NA ROZUMIENIE SIEBIE I INNYCH ORAZ BYCIE ROZUMIANYM (UCZENIE SIĘ KOMUNIKACYJNE). 
RAMA ODNIESIENIA
1/ KONSTRUKCJA ZBUDOWANA Z ZAŁOŻEŃ I OCZEKIWAŃ /PRZYPUSZCZEŃ/, PRZEZ, KTÓRE FILTRUJEMY WRAŻENIA ZMYSŁOWE. 
2/ CAŁOŚĆ ZŁOŻONA Z WYTWORZONYCH UPRZEDNIO: SKOJARZEŃ, POJĘĆ, WARTOŚCI, EMOCJI, UTRWALONYCH SPOSOBÓW REAGOWANIA 
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz