Andragogika wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2107
Wyświetleń: 7210
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Andragogika wykład - strona 1 Andragogika wykład - strona 2 Andragogika wykład - strona 3

Fragment notatki:


ANDRAGOGIKA - wykłady Wykład 1.
Andragogika - jest to teoria szeroko rozumianego uczenia się dorosłych w szkole i poza nią, czyli refleksja nad praktyką edukacji dorosłych (andragogika nie jest o tym jak skutecznie nauczać dorosłych).
Edukacja dorosł ych - dotyczy realnej praktyki uczenia się i nauczania ludzi dorosłych, dlatego w przypadku edukacji dorosłych mamy do czynienia z trzema jej obszarami:
Edukacja formalna (zinstytucjonalizowana) - dziejąca się w instytucjach, które zostały powołane po to by kształcić. Utożsamiana jest z systemem oświatowym (edukacja formalna = system oświatowy). Celem tej edukacji jest generowanie wiedzy i kształtowanie umiejętności.
Edukacja pozaformalna (nieformalna) - jej celem jest generowanie postaw i wartości poprzez manifestowanie jakiegoś ważnego problemu społecznego, albo orientacja na pracę z grupami marginalizowanymi społecznie. Zajmują się tym towarzystwa oświatowe, organizacje pozarządowe, sektor publiczny.
Osmotyczne uczenie się (uczenie się przy okazji; nieformalne uczenie się) - polega na uczeniu się nowych umiejętności przy okazji pojawiania się nowinek technicznych.
Gerontologia - nauka zajmująca się starzeniem się organizmów.
Gerontologia społeczna - odnosi się do zjawiska starzenia się społeczeństw, czyli ludzi. Zajmuje się badaniem relacji międzypokoleniowych np. dziadek - wnuk.
Przyczyny zainteresowania andragogiką jako dyscypliną: Umasowienie procesu kształcenia
Edukacja staje się zjawiskiem powszechnym. Po II wojnie światowej szkoła stała się środowiskiem dostępnym dla wszystkich. Coraz więcej osób uczestniczy w edukacji. Zainteresowanie dydaktyką dorosłych w Polsce zaczęło się od momentu, kiedy do systemu kształcenia dla dorosłych zaczęła trafiać młodzież (zaczęto się zastanawiać czy można oddzielić edukację dorosłych od edukacji młodzieży)
Zainteresowanie tzw. kompensacyjną (wyrównawczą) funkcją edukacji dorosłych co znajduje swoje odzwierciedlenie w nazwie „edukacja drugiej szansy”. Jest to odczytywane jako element polityki równego dostępu do edukacji.
Starzenie się społeczeństw
65 r.ż. - próg starości
Społeczeństwo, które posiada mniej niż 4% osób w wieku 65 lat i powyżej - społeczeństwa młode;
4% - 7% - społeczeństwo dojrzałe;
7% - 10% - społeczeństwo stare;
Powyżej 10% - społeczeństwo zaawansowane w demograficznej starości.
Dane z rocznika demograficznego:
Polska - 12%
Włochy - 18%
Irlandia - 11,2%
Meksyk - 4,3%
Planuje się, ze w Polsce w roku 2010 będzie 12,9%, a w 2020 - 17,4%


(…)

… studentów - więcej niż połowa to osoby, które trafiły do niestacjonarnego systemu kształcenia.
Akty prawne, które wspomogły tak duży poziom uczestnictwa:
Ustawa z 1999 r., która wprowadza możliwość odpłatności na studiach niestacjonarnych na uczelniach państwowych
Oficjalne zezwolenie ministerstwa na tworzenie szkól niepublicznych na poziomie szkoły wyższej (rok 2001)
Zwiększył się tylko dostęp do edukacji…
… się przez całe życie, sugeruje zmianę środowiska uczenia się. Edukację ustawiczną należy wiązać z kształceniem zawodowym. Koncepcja kształcenia ustawicznego jest związana z ekonomicznym wymiarem kapitału ludzkiego. Ma uzasadniać sens i znaczenie edukacji zorganizowanej w instytucjach (edukacji formalnej). Celem edukacji jest generowanie zysków, zwłaszcza na poziomie serwowanych usług.
Koncepcja uczącego…
… w ramach znaczenia kapitału ludzkiego dla edukacji, była polityka prawicy z WB, gdzie wskaźnikiem do tej oceny był model oceny jakości firmy.
Kapitał społeczny w andragogice odnosi się do tego, jak duże znaczenie ma zaangażowanie obywatelskie i wzięcie spraw w swoje ręce. Szuka się relacji pomiędzy sposobem wykorzystywania własnej pracy, a własną tożsamością.
Kariera zawodowa staje się karierą życiową…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz